fbpx Hygienesykepleier / smittevernrådgiver; infeksjonsforebygging og antimikrobiell resistens | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Hygienesykepleier / smittevernrådgiver; infeksjonsforebygging og antimikrobiell resistens

Vi har ledig en midlertidig stilling ut 2026 i opptil 50 % som hygienesykepleier/ smittevernrådgiver i avdeling for smittevern og beredskap. 
 

Avdeling for smittevern og beredskap har et særskilt ansvar for smittevern i helsetjenesten og arbeidet mot antimikrobiell resistens, og utøver oppgaver innen beredskap, rådgivning, overvåking og forskning. Avdelingen har et utstrakt samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, i samarbeid med ECDC og WHO. Avdelingen har flere seksjoner, og stillingen vil inngå i et spennende og tverrfaglig sammensatt miljø bestående av forskere og rådgivere med ulik faglig bakgrunn, som medisin, veterinærmedisin, realfag og folkehelsevitenskap.  
 

Område for smittevern er et av seks organisatoriske områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske faktorer i miljøet.  Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for beredskap, overvåking og rådgiving om smittevern, for de nasjonale vaksinasjonsprogrammene og en rekke referansefunksjoner innen virologi og bakteriologi.  

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe med å styrke FHIs arbeid innen smittevern i helsetjenesten  
   
 • Inngå i avdelingens tverrfaglige team og særskilt utføre oppgaver innen rådgivning om helsetjenesteassosierte infeksjoner 
   
 • Bistå i oppgaver knyttet til antimikrobiell resistens 
   
 • Gi råd, veiledning og informasjon til nasjonale myndigheter og internasjonale samarbeidsorganer, bl.a. gjennom bidrag inn i joint action om antimikrobiell resistens og helsetjenesteassosierte infeksjoner 
   
 • Jobbe med å styrke rådgiving og beredskapsarbeid 
   
 • Bidra til kvalitetssikringsarbeid 
   
 • Bidra i arbeidet med å oppdatere faglige produkter om bl.a. håndtering av resistente mikrober i helsetjenesten og helsetjenesteassosierte infeksjoner 
   
 • Bidra med foredragsvirksomhet og undervisning  
   
 • Oppgavene som tillegges stillingen vil justeres etter behov 

Kvalifikasjoner

 • Helsepersonell med norsk autorisasjon og erfaring fra norsk helsetjeneste 
   
 • Erfaring med smittevern i helseinstitusjoner 
   
 • Fortrinnsvis hygienesykepleier/smittevernrådgiver  
   
 • Erfaring med utarbeidelse av råd, implementering av tiltak og kjennskap til implementeringsforskning  
   
 • Erfaring med saksbehandling og skriftlig utarbeiding av råd og veiledning vektlegges  
   
 • Erfaring med overvåking/epidemiologi er ønskelig  
   
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
    
   

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert, har stor arbeidskapasitet og god evne til tverrfaglig samarbeid, så vel som selvstendig arbeid 
   
 • Du er resultatorientert og trives med å sette deg inn i nye problemstillinger 
   
 • Du er fleksibel i travle perioder 
   
 • Du har gode kommunikasjonsevner, samarbeider godt med andre og er løsningsorientert 
   
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø på avdelingen 
   
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet 

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
   
 • En attraktiv, utviklende og allsidig jobb med stor selvstendighet og varierte oppgaver 
   
 • Bred kontaktflate mot områdets medarbeidere og engasjerte kolleger, som vektlegger faglighet og samarbeid 
   
 • Stilling som seniorrådgiver og lønn etter avtale innenfor statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring 
   
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse  
   
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger  

Kontaktinformasjon

Hanne-Merete Eriksen-Volle

Seksjonsleder

Telefon:92419477

E-post:Hanne-Merete.Eriksen-Volle@fhi.no


Om arbeidsgiveren

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1200 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Annonse
Annonse