fbpx Har du videreutdanning i operasjonssykepleie med interesse for sterilforsyning? Da ønsker vi å høre fra deg! | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Har du videreutdanning i operasjonssykepleie med interesse for sterilforsyning? Da ønsker vi å høre fra deg!

Sterilsentralen er en seksjon som ligger under avdeling AIO (anestesi, intensiv og operasjon) i Kirurgisk klinikk. Sterilsentralens hovedoppgave er å forsyne ulike seksjoner på sykehuset med sterile flergangs-kirugiske instrumenter. Sterilsentralens mål er høy leveringsdyktighet og kvalitet i alle deler av arbeidsprosessene. Seksjonen er ISO sertifisert etter standard NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet. 
 

Vi søker nå ny seksjonssykepleier i 100% fast stilling!

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver knyttet til seksjonens daglige drift
 • Innkjøp av varer
 • Pådriver for å jobbe med kontinuerlig forbedring
 • Bidra i gjennomføringen av interne og eksterne revisjoner
   
 • Delta i utarbeidelse av arbeidsplaner
 • Undervisning og veiledning av ansatte, studenter og lærlinger
 • Stedfortreder for seksjonsleder

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier med videreutdanning i operasjonssykepleie
 • Ønskelig med erfaring fra sterilforsyning 
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med arbeidstidsplanlegging 
 • Ønskelig med erfaring fra intern og ekstern revisjoner
 • Ønskelig med erfaring fra undervisning og veiledning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning. 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og nøyaktig innenfor gitte rammer
 • Fleksibel og trives i et hektisk miljø
 • Har interesse for kvalitetsarbeid
 • Liker å lede og veilede andre
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Kontaktinformasjon

Liv Kristin Greipsland

Seksjonsleder

Telefon:93 89 43 67


Om arbeidsgiveren

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.
I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Annonse
Annonse