fbpx Avdelingssjef - operasjonsavdelingen Moss | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingssjef - operasjonsavdelingen Moss

Vi søker etter en motiverende og tydelig avdelingssjef som sammen med øvrige ledere og medarbeidere skal sikre en fremtidsrettet utvikling av operasjonsavdelingen Moss.

Som avdelingssjef har du et overordnet ansvar for drift, fag, kvalitet, personal og økonomi. Vi ønsker at du har ledererfaring, har en sterk motivasjon for og erfaring med kvalitetsforbedring- og pasientsikkerhetsarbeid samt logistikk på tvers av alle yrkesgrupper.

Operasjon Moss består av 2 seksjoner; dagkirurgen og anestesi, operasjon og postoperativ (AOP). Du skal lede to seksjonsledere som hver har ansvar for både anestesi- operasjons- og postoperativsykepleiere. Målet med organiseringen er helhetlig pasientbehandling og effektivt teamarbeid. Det er totalt 89,15 årsverk fordelt på ca. 100 medarbeidere. Budsjett for 2024 er på 105,9 millioner kroner.

Aktivitet:
Det utføres i underkant av 9000 operative inngrep og diagnostiske prosedyrer med anestesi pr år. Det er hovedsakelig elektiv drift, men avdelingen bistår også med ø-hjelps operasjoner. Dette gjelder spesielt ortopedi, ved stor pågang Kalnes.   Avdelingen har ansvar for ivaretakelse av deler av vaktberedskapen på sykehuset Østfold Moss, inklusive akutte transporter mellom operasjonsavdelingene Moss og Kalnes.
 

Avdelingen disponerer 12 operasjonsstuer.
Fagområder: Ortopedi, gastro-, barn-, kar-, endo/mamma- og plastikk og rekonstruktiv kirurgi, urologi, gynekologi, øre-nese-hals kirurgi, øyekirurgi og narkosetjenester til medisinsk klinikk og tannhelsetjenesten i Østfold Fylkeskommune. Ca. 70 % av inngrepene er dagkirurgi. Inneliggende kirurgi er; protese- og ryggkirurgi, uro-, gastro-, endo-mamma, plastikk- og rekonstruktiv kirurgi.

Avdelingssjef utarbeider halvårige og lavaktivitets planer for teamfordeling for Moss. Denne vedtas i driftsråd  for operasjonsvirksomheten Sykehuset Østfold.
Avdelingssjef har bred kontaktflate innenfor de opererende avdelinger og seksjoner.

Avdelingssjefen inngår i klinikkens ledergruppe som består av 9 avdelinger; kirurgisk avdeling, ortopedisk avdeling, øre-nese-hals avdeling, øyeavdeling, avdeling for anestesileger, operasjonsavdeling Kalnes, operasjonsavdeling Moss, intensivavdelingen, og sterilforsyning.

Det planlegges 1. gangs intervjuer 13.03.2024.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk ledelse og videreutvikling av avdelingen, samt ansvar for avdelingens totale drift, kvalitet, personell og budsjett
 • Sikre forsvarlig pasientbehandling, pasientlogistikk og arbeidsmiljø
 • Sikre god samhandling og samarbeid med relevante samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Sikre en fremtidsrettet utvikling i avdelingen i tråd med sykehusets planer og strategier
 • Samarbeide med og videreutvikle eget lederteam
 • Samarbeide nært med øvrig klinikkledelse og bidra til godt teamarbeid i klinikkledelsen
 • Bidra til at sykehusets og klinikkens mål nås og at strategier gjennomføres

Kvalifikasjoner

 • Relevant ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet
 • Utdanning innen helsefaglig område fra høyskole og /eller universitet, samt ønskelig med formell lederutdanning
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er nødvendig
 • Ønskelig med erfaring fra dagkirurgi
 • Ønskelig med erfaring med kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Budsjett og økonomiforståelse

Personlige egenskaper

 • Evne til tydelig og inspirerende ledelse
 • Gode kommunikasjons- samarbeidsevner
 • Er endringsvillig, nytenkende og initiativrik
 • God organisasjonsforståelse med utpreget evne til å tenke helhetlig og finne løsninger sammen med andre
 • Er strukturert og handlekraftig, og har evne til å arbeide strategisk
 • God gjennomføringsevne, og er resultat- og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt
   

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende lederstilling i et moderne sykehus
 • Muligheter for stor påvirkning på utvikling av avdelingen slik at den ivaretar dagens og fremtidens krav til pasientbehandling
 • Faglig sterk organisasjon
 • Stor mulighet for utvikling av ditt lederskap gjennom erfaring og gjennom PULS (sykehusets lederprogram) m.m.
 • En organisasjon som satser på forskning og utvikling for å sikre videre høy kvalitet på fremtidens helsetjenester
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • En arbeidsplass med sentral beliggenhet i Østfold, ca. 50 minutter fra Oslo

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktinformasjon

Asbjørn Sorteberg
Klinikksjef
Telefon:+47 950 24 408

Om arbeidsgiver

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

Annonse
Annonse