fbpx Avdelingsleder avd. for Nevrohabilitering, Nevroklinikken | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingsleder avd. for Nevrohabilitering, Nevroklinikken

Vil du bli vår nye avdelingsleder?

Vi ser etter deg som i tillegg til faglig engasjement ønsker å lede og videreutvikle et spennende fagområde og en dynamisk avdeling med energiske og dyktige medarbeidere. Den riktige kandidaten innehar nødvendig faglig tyngde samt evne til å lede en avdeling med kompetente fagpersoner fra ulike profesjoner. Ny leder har visjoner og planer som realiseres i samarbeid med andre.

Avdelingen søker en leder som kommuniserer tydelig, ser muligheter, og bidrar til utvikling av pasienttilbudet. Sentralt i avdelingens arbeidsoppgaver står utredning og behandling av syndromer og tidlige ervervede hjerneskader med kognitiv svikt, samt oppgaver knyttet til tverrfaglig utredning. Avdeling for nevrohabilitering er en del av spesialisthelsetjenesten. Avdelingens målgruppe er voksne (over 18 år) med medfødte eller tidlig ervervede hjerneskader, autismespekterforstyrrelser og sammensatte funksjonsvansker og epilepsi. Vi utfører lovpålagte oppgaver tilknyttet Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 9, pasientrettet og målrettet undervisningsvirksomhet, samt rådgivning og veiledning. Det er også vedtatt ny regional fagplan, som gir nye muligheter til å videreutvikle faget.
Avdelingen har ca. 40 ansatte med et budsjett på kr 42 millioner. Behandling foregår hovedsakelig ved polikliniske konsultasjoner samt ambulerende tjenester. Aktiviteten utgjør i overkant av 6000 konsultasjoner i året. Avdelingen har professorat og tilknytning til ulike forskningsmiljøer ved OUS.

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide visjon og strategi med utgangspunkt i oppdragsdokument fra departement og regionalt helseforetak.
 • Videreutvikle avdelingens tilbud med kvalitet på høyt internasjonalt nivå.
 • Videreutvikle et tjenestetilbud tilpasset pasientgruppens behov i tråd med samfunnsoppdraget.
 • Fremme samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger, andre klinikker i OUS og eksterne samarbeidspartnere.
 • Representere og fremme avdelingens arbeid på relevante fag- og administrative møter på ulike nivåer i og utenfor organisasjonen.
 • Sørge for, og oppmuntre til et trygt, inkluderende og åpent arbeidsmiljø.
 • Faglig, - administrativt, - og personalansvar.
 • Økonomi og budsjettansvar.
   

Oslo universitetssykehus arbeider med ny sykehusstruktur. Avdelingsleder vil få sentrale oppgaver i planlegging, utforming og organisering av avdelingen og avdelingens virksomhet i det nye sykehuset.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor helsefag.
 • Ønskelig med ledererfaring og formell lederutdanning.
 • Klinisk erfaring fra og solid kunnskap om avdelingens målgrupper.
 • Erfaring fra endringsprosesser.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og kunnskap om relevant lovverk som gjelder for avdelingens virksomhet og drift.
 • Erfaring fra økonomisk planarbeid og budsjettprosesser. 
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid.

Den som ansettes må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a, andre ledd. 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Er faglig engasjert i målgruppene for habilitering i spesialisthelsetjenesten
 • Har evne til å samarbeide og bygge relasjoner på tvers av faggrupper og ansatte på ulike nivå i en organisasjon
 • Vil være en handlekraftig og samlende leder
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Har evne til nytenkning og har endringsvilje
 • Modig og trygg i lederrollen
 • Kan engasjere, motivere og utvikle andres kompetanse

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en spennende lederstilling med og utviklingsmuligheter i et godt og dynamisk tverrfaglig miljø hvor psykologspesialister, vernepleiere, pedagoger, fysioterapeuter, nevrologer, psykiater, klinisk ernæringsfysiologer og merkantilt personell samarbeider om kliniske problemstillinger.
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid

Kontaktinformasjon

Eva Bjørstad

Klinikkleder

Telefon:41511428

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 25 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.
 


 

Annonse
Annonse