fbpx Forsker til nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Forsker til nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Vil du være med å bygge opp et kompetansemiljø innen helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn, unge og gravide?

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å opprette et nytt nasjonalt kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vi søker en engasjert, faglig sterk og motivert forsker som skal være med å bygge opp kompetansemiljøet i samarbeid med leder og andre ansatte. Primære målgrupper for kompetansemiljøet er kommuner, ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og andre relevante helse- og velferdstjenester, samt skoler og barnehager. Sekundærmålgruppen er gravide, barn, unge og deres foresatte.

Kompetansemiljøet skal bidra til systematisk fag- og kompetanseutvikling, kompetansespredning og støtte til de tjeneste- og fagområdene helsestasjons- og skolehelsetjenesten omfatter. Vi skal fremme og gjennomføre forskning i samarbeid med eksisterende fagmiljø og relevante utdanningsinstitusjoner, gjennomføre kunnskapsoppsummeringer, og bistå kommunene og tjenestene med støtte, råd, veiledning, samt evaluering og implementering av tiltak for å fremme kunnskapsbasert praksis. 

Kompetansemiljøet er organisatorisk forankret som en del av Folkehelseinstituttet og er lokalisert i Levanger ved Nord universitet, og den som tilsettes skal ha sitt arbeidssted i Levanger.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å bygge et sterkt forskningsmiljø av relevans for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Fremme og delta i forskning på den ordinære og rutinemessige virksomheten i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
 • Evaluere tiltak og aktivitet i regi av tjenestene 
 • Bidra til å styrke brukermedvirkning i analyse og forskning 
 • Analysere data og publisere forskningsartikler i høyt rangerte internasjonale tidsskrift 
 • Utvikle forskningsprotokoller og aktivitetsplaner 
 • Søke om finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter 
 • Etablere forskningssamarbeid med relevante fag-, forsknings- og kompetansemiljø nasjonalt og internasjonalt 

Kvalifikasjoner

 • Relevant fagbakgrunn med doktorgrad (for eksempel helsesykepleie, medisin, fysioterapi, jordmor, psykologi, epidemiologi eller folkehelse)
 • Erfaring fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Relevant forskningsportefølje kan kompensere for dette kravet
 • God kompetanse innen forskningsmetodikk og forskningsdesign
 • Publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrift siste fem år
 • Erfaring med søknader om forsknings- og innovasjonsmidler 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel med: 

 • Veiledningserfaring
 • Erfaring med formidling til myndigheter, media og offentligheten
 • Erfaring fra prosjektledelse og prosjektstyring
 • Kjennskap til regelverk, samt søknads- og godkjennelsesprosedyrer for forskningsprosjekter
 • Erfaring med utvikling og implementering av tiltak samt forskning på effekt av tiltak 

Personlige egenskaper

 • Interesse og motivasjon for å bidra i arbeidet med å bygge et kompetansemiljø for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode pedagogiske ferdigheter
 • God evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet 
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt 
   

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er hyggelige og som hjelper hverandre
 • Stilling som forsker og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som for eksempel trening i arbeidstiden 

Kontaktinformasjon

Hanne Nissen Bjørnsen

Avdelingsdirektør

Telefon:+4790107526

E-post:hannenissen.bjornsen@fhi.no


Om arbeidsgiveren

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1200 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Annonse
Annonse