fbpx Avansert klinisk allmennsykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avansert klinisk allmennsykepleier

Hematologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus søker avansert klinisk allmennsykepleier (AKS) med offentlig spesialistgodkjenning til fast stilling, som en av landets første definerte AKS-stilling på sykehus! 

Hematologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus er av landets største hematologiske avdelinger, med 20 senger. Sengeposten er samlokalisert med ontologisk sengepost i nye renoverte lokaler ved Nordbyhagen. Vi har egen trombosepoliklinikk med oppfølging av over 2 000 pasienter per år. 

Vi søker nå etter AKS med spesialistgodkjenning til 100% fast dagstilling uten helgearbeid.

Arbeidet er poliklinisk og involverer stor grad av oppgavedeling med selvstendig poliklinisk oppfølging av stamcelletransplanterte, utredning og oppfølging av lymfekreftpasienter, og utførelse av beinmargsundersøkelser. I stillingen vil du jobbe tett med overleger innen hematologi, leger i spesialisering, og sykepleiere på poliklinikken og sengeposten, og det kreves relevant hematologisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Stillingen er utfordrende, krever stor grad av selvstendighet, høyt faglig nivå og god selvinnsikt i egne faglige ferdigheter og begrensninger. Gode samarbeidsevner er avgjørende.
 

Integrert i stillingen er en svært aktiv videreutvikling av AKS-rollen på avdelingen i tett samarbeid med avdelingsleder.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre beinmargsundersøkelser ifa. beinmargsbiopsier og beinmargsaspirater
 • Selvstendig poliklinisk oppfølging av allogent stamcelletransplanterte pasienter, som en del av TX-teamet
 • Gjennomføre selvstendige konsultasjoner for pasienter som skal utredes i pakkeforløp for lymfekreft
 • Planlegge, gjennomføre og lede MDT-møte/pakkeforløpsmøter
 • Planlegge, koordinere og gjennomføre revaksinasjon av stamcelletransplanterte

Påkrevde kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Offentlig spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie
 • Relevant hematologisk erfaring fra sykehus som sykepleier eller AKS
 • Svært god evne til å jobbe selvstendig
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Svært gode norskkunnskaper og svært gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • Svært gode kommunikasjonsevner og situasjonsforståelse
   

Personlige egenskaper

 • Fleksibel 
 • Gode samarbeidsevner
 • Våge å ta nye utfordringer
 • Lojal og god arbeidsmoral
 • Gode kommunikasjonsevne
 • Evnen til å jobbe selvstendig

Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

Kontaktinformasjon

Ellen Elisabeth Brodin

Avdelingsleder

Telefon:92482948


Om arbeidsgiveren

Akershus universitetssykehus(Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 575 000 innbyggere, og vi har flere lokasjoner noe som gjør at man kan jobbe på tvers i foretaket. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Menneskelig nær - faglig sterk er vår visjon

Medisinsk divisjon har cirka 2000 årsverk og 17 avdelinger innen blant annet hematologi, endokrinologi, gastromedisin, hjertemedisin, infeksjonsmedisin, onkologi, lungemedisin, nyremedisin, nevrologi, geriatri og øye. Divisjonen har drift på Nordbyhagen, Ski, Kongsvinger og Gardermoen og har en sentral plass i pasientbehandlingen ved landets største akuttsykehus. Vi tilbyr utredning og behandling i sengeområder, overvåkingsenheter, dagbehandling og poliklinikk, og har ansvaret for sykehusets akuttmottak. Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø, og egen forskningsavdeling.

Annonse
Annonse