fbpx Vil du jobbe som sykepleier i turnus på et moderne sykehjem med mye velferdsteknologi? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Vil du jobbe som sykepleier i turnus på et moderne sykehjem med mye velferdsteknologi?

Lindelia er et av Bærums nyeste sykehjem og en moderne og fremtidsrettet institusjon med 132 plasser. Lindelia sykehjem ligger høyt og fritt på Gjettum, med utsikt over Oslofjorden i sør og til Kolsåstoppen i nord. Det er sentralt beliggende med T-banestasjon og gode bussforbindelser.
Lindelia består av 6 somatiske avdelinger.

Sykehjemmet er topp moderne og utstyrt med mye velferdsteknologi som gjør hverdagen for beboere og medarbeidere bedre. Velferdsteknologien legger til rette for at beboerne opplever verdighet og trygghet tilpasset sine behov, samt at de trygt kan bevege seg ute og inne.
Lindelia sykehjem har etablert et sykepleier-team; alle sykepleiere har felles rapporter og noen av vaktene til sykepleiere er såkalte poolvakter på topp på sykehjemmet.

Sykepleierteamet skal sikre forsvarlig drift og pasientbehandling på sykehjemmet. Det skal sikre at sykepleieroppgaver blir utført etter gjeldende lover og forskrifter, sikre at beboerne får forutsigbar pleie og omsorg, og at de ansatte kjenner sine arbeidsoppgaver.

Sykepleierne på Lindelia sykehjem bytter på å være i sykepleier-teamet. Sykepleierne som ikke har teamvakt er i avdeling. Sykepleierteamet arbeider på alle avdelinger og har til enhver tid oversikt over alle beboerne på huset, hvem som trenger spesielt tilsyn eller sykepleiefaglig oppfølging.

Vi trenger en sykepleier som skal jobbe dag og aften, med arbeid hver tredje helg. Vi kaller inn til intervju fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for sykepleiefaglige observasjoner, tiltak og oppfølging av pasienter
 • Bidra til å sikre forsvarlige pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
 • Ha ansvar for legemiddelhåndtering, samstemming og legemiddelgjennomganger
 • Samarbeid med øvrige i natt-teamet
 • Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Kvalifikasjoner

 • Utdannet sykepleier med norsk autorisasjon. HPR-nr. registreres i CV
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Kunnskap om lovverk for tjenesteområdet
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1 eller tilsvarende

Personlige egenskaper

 • Er god til å kommunisere, både med kolleger, pasienter og pårørende
 • Er god på å bygge relasjoner
 • Er en god lagspiller med fokus på å oppnå resultater ved å gjøre hverandre gode
 • Har faglig innsikt
 • Jobber selvstendig
 • Har pågangsmot og evne til å bevare entusiasmen og roen selv i vanskelige situasjoner
 • Er fleksibel
 • Har god omstillingsevne
 • Har evne til planlegging og gjennomføring
 • Er innovativ og utviklingsorientert

Vi tilbyr

 • Sykepleier i turnus tilbys en grunnlønn som i dag ligger kr 35 000 over garantilønnen i KS-områdets tariffavtale. Ved relevant etterutdanning, minimum 30 studiepoeng, kan det eventuelt tilbys ytterligere kr 10 000 i økt grunnlønn
 • Individuelt tilpasset opplæring, kollegaveiledning
 • En arbeidsplass med fokus på faglig utvikling og kvalitetsforbedring
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Mulighet for kompetanseutviklingsstipend
 • Påvirkningsmuligheter i en klimaklok kommune som jobber for et bærekraftig samfunn

Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges

Kontaktinformasjon

Therese Spydevold

Avdelingsleder

 Telefon:67504288

Toril Eline Auestad Sandal

Avdelingsleder

 Telefon:67504201

Kristina Myrstad

Avdelingsleder

Annonse
Annonse