fbpx Universitetslektor i helsevitenskap (operasjonssykepleie) | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Universitetslektor i helsevitenskap (operasjonssykepleie)

Ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, er det ledig fast 100 % stilling som universitetslektor. Vi gjør oppmerksom på at ansettelse som høyskolelærer kan vurderes dersom en ikke har mastergrad (se mer informasjon lenger ned i annonsen). Gjennomføring av mastergrad kan planlegges og tilrettelegges i samråd med fagenhetsleder. 

Vi søker etter deg med interesse for undervisning og veiledning av studenter, og som vil bidra til å styrke kvalitet og utvikle fagområdet operasjonssykepleie. 

Stillingen er i hovedsak knyttet til master i spesialsykepleie, studieretning operasjonssykepleie. Du kan lese mer om utdanningen her: Master i spesialsykepleie.

Master i spesialsykepleie har felles studieplan med Institutt for helsevitenskap i Ålesund og Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, og samarbeid på tvers av campus inngår i stillingen.  

For mer informasjon om Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, les her: ISM, eller se video her: Dette er ISM

Det er ønskelig med snarlig oppstart.

Arbeidsoppgaver

Du har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning, veiledning og kvalitetsutvikling innen fagområdet sykepleie, og spesielt innen operasjonssykepleie. Andre oppgaver som inngår i stillingen:

 • Utvikling, planlegging og gjennomføring av emner i studieprogrammet
 • Ta initiativ til og ansvar for kvalitetsutvikling eller forskning innen fagområdet
 • Veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdet
 • Deltakelse i administrativt arbeid

Du må påregne å bidra med undervisning i ditt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

Kvalifikasjonskrav

Universitetslektor: 

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet sykepleie i henhold til krav gjengitt i §1-6 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 • Bachelor i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning innen operasjonssykepleie  
 • Klinisk erfaring innen operasjonssykepleie 
 • Relevant mastergrad (søkere uten mastergrad vil bli vurdert *)
 • Må beherske et skandinavisk språk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig

* Kvalifiserer du ikke til stilling som universitetslektor (ikke har mastergrad), kan du ansettes i midlertidig stilling som høyskolelærer i inntil tre år. I denne perioden må du tilegne deg nødvendige kvalifikasjoner for stilling som universitetslektor. Perioden kan forlenges med tiden det tar å få gjennomført en vurdering av kvalifikasjonene, men ikke ut over seks måneder. Ved gjennomført mastergrad vil du ansettes i fast stilling som universitetslektor, se: universitets- og høyskoleloven § 6-5.

I tråd med Personalreglementet for undervisnings- og forskerstillinger ved NTNU må du dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høyskolenivå: Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktisk undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå). Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med ulike utdanningsoppgaver (undervisning, veiledning, simulering/ferdighetstrening m.m) 
 • Erfaring med kvalitetsutvikling, prosedyreutvikling og/eller forskning med relevans for spesialsykepleie  
 • Erfaring med bruk av digitale læringsverktøy 
 • Søkere med undervisningserfaring fra universitets- og høyskolesektoren vil bli foretrukket

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har: 

 • Sterkt faglig engasjement og ønske om å bidra til innovasjon i utdanningen
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Evne til å bidra i tverrfaglig samarbeid
 • Evne til å arbeide selvstendig 
 • Evne og interesse for omstilling og videreutvikling 

Personlige og mellommenneskelige egenskaper vil bli lagt vekt på.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen lønnes som universitetslektor, kode 1009, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Ved ansettelse i midlertidig stilling som høyskolelærer vil du lønnes i henhold til kode 1007, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. 

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra den informasjonen som du har gitt oss innen søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden disse arbeidene dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

NTNU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Fagenhetsleder Guri Rasmussen, tlf.: 73412201, e-post: guri.rasmussen@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-rådgiver Emilie Bach Olsen, e-post: emilie.olsen@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.

Søknadsfrist: 02.01.2024 

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 
Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleie, primærhelsetjeneste og folkehelse.

Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. ISM er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, og har rundt 360 ansatte i faste og midlertidige stillinger.

Spørsmål om stillingen

Guri Rasmussen
Fagenhetsleder spesialsykepleie
73412201
guri.rasmussen@ntnu.no

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

Annonse
Annonse