fbpx Sykepleier/helsesykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier/helsesykepleier

Har du lyst til å arbeide poliklinisk med både somatikk og psykisk helse?

BUP Øvre Romerike har opprettet en ny stilling for sykepleier i vårt nye ADHD team.

Avdelingen BUP, Ahus består av seks poliklinikker og to døgninstitusjoner.
Poliklinikkene ligger i Follo, på Furuset, Grorud, Øvre og Nedre Romerike, og Kongsvinger. De to døgninstitusjonene er Ungdomspsykiatrisk klinikk og Bråten behandlingssenter.
BUP Øvre Romerike dekker Hurdal, Eidsvoll, Gjerdrum, Ullensaker og Nannestad kommune. Klinikken har 55 ansatte. Av disse er det 6 overlegestillinger og 6 stillinger for leger i spesialisering. Poliklinikken er organisert i 4 generalistenheter, en ambulant enhet, en sped- og småbarns enhet og en kontorfaglig enhet.                                                                            
Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide tett sammen med legegruppe i forbindelse med oppfølging av medikamentell behandling av ADHD pasienter
 • Koordinere medikamentell oppfølging av ADHD pasienter
 • Telefonisk oppfølging av pasienter mellom poliklinisk kontroll
 • Gjennomføre somatiske målinger (blodtrykk, puls, høyde, vekt) i forkant av medisinkontroll hos lege
 • Skåre og journalføre innleverte observasjonsskjemaer i forbindelse med medikament utprøving
 • Delta i annen oppfølging ( bl.a. foreldreveiledning, gruppevirksomhet og kommunalt samarbeid) av ADHD pasienter som del av ADHD-teamet.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge enten i somatikk, helsestasjon eller psykisk helsevern er en fordel
 • Søker må ha førerkort for bil

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og gode evner til struktur og organisering av eget arbeid
 • God evne til samarbeid internt og eksternt
 • God arbeidskapasitet og evne til stresshåndtering i en travel hverdag
 • Aktivt bidra til et trygt og trivelig kollegialt godt miljø
 • Ved ansettelse vektlegges personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og samarbeid med andre ansatte som har god kompetanse innen fagfeltet.
 • Gode muligheter for deltakelse i kompetansegivende videreutdanning innen fagfeltet.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud. 

Kontaktinformasjon

Linn Beate Pedersen

Overlege

 Telefon:63941600

Heidi Lisbeth Ebbestad

Seksjonsleder/overlege

Om arbeidsgiveren

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

 Telefon:63941600

Annonse
Annonse