fbpx Sykepleier /assisterende avdelingssykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier /assisterende avdelingssykepleier

Synes du det virker interessant å få ta litt del i ledelsen av en avdeling uten å måtte ha hele ansvaret? Da kan dette være stillingen for deg.

Den ledige stillingen som assisterende avdelingsleder er i avd.3, en langtidsavdeling med 25 pasienter.

Som ass.avd.sykepleier er du stedfortreder for leder i hennes fravær og vil derfor få nødvendig opplæring for å kunne ivareta ulike oppgaver. Du får også et ansvar for å bidra til implementering av ulike rutiner og prosedyrer, og du er med og styrer avdelingens ressurser sammen med leder. Vi skal nå innføre "IKOS-tavler", og den som ansettes i denne stillingen håper vi vil bli avdelingens ressursperson i dette arbeidet.

Ønsker du å jobbe som sykepleier, men ikke å være assisterende leder, så er du også velkommen til å søke.

Sykepleieroppgavene i avdelingen er varierte fordi pasientene har et bredt spekter av utfordringer. På Tasta sykehjem har vi hatt god sykepleierdekning, så her har du alltid andre sykepleiere å rådføre deg med. Nylig har vi også fått ansatt husassistenter til å gjøre en del av de praktiske oppgavene i avdelingene slik at helsepersonellet skal få frigjort noe tid.

Du tilbys100 % stilling i turnus dag / aften og med arbeid i snitt hver 3.helg. Vi prøver nå ut ordning med årsturnus.

Her vil du jobbe i et team: I tillegg til sykepleiere og helsefagarbeidere har vi god legedekning, fysio- og ergoterapeuter, prest, kultur- og frivillighetsleder og ikke minst eget kjøkken.

Vi kan tilby:

 • Tverrfaglig jobbing
 • Internundervisning og fagdager
 • Faglig utvikling
 • Svært godt arbeidsmiljø
 • Ulike velferdsgoder med bl.a. treningsrom for ansatte
 • Gratis parkering
 • Sykepleier i 100 % stilling får en samlet årslønn, fra kr.505 400 - 589 100 . I tillegg kommer et tillegg for å være assisterende avdelingssykepleier.
 • God pensjonsordning i KLP

Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved henvendelse til avdelingsleder Anne Johannessen , tlf. 452 96 832, eller til direktør Turid E. Tjora, tlf. 95184030,

Skriftlig søknad med CV sendes: direktor@tasta-sykehjem.no

Krav til kompetanse

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Dokumentert gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig (tilsvarende B-2 nivå)

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Engasjert
 • Flink til å administrere eget arbeid

Kontaktperson for stillingen

Anne Johannessen

avdelingsleder

Tlf: 452 96 832

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver

Tasta Sykehjem

Hjemmeside

https://www.tasta-sykehjem.no

Med vel 300 ansatte, 145 heldøgnsplasser og 27 dagsenterplasser er Tasta sykehjem Stavangers største sykehjem med et bredt tverrfaglig miljø. Vi har både langtids- og korttidsplasser, palliative senger og en egen avdeling for personer med demens. Sykehjemmet er en privat diakonal institusjon med en langsiktig driftsavtale med Stavanger kommune. Vår visjon er "Trygghet og trivsel for alle". Kjerneverdiene vi ønsker skal prege oss er: Engasjert-Kompetent-Omtenksom-Nytenkende.

Send søknad til: direktor@tasta-sykehjem.no

Annonse
Annonse