fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Er du sykepleier og har lyst på nye muligheter og utfordringer?
Døgnområde 6 – ortopedi trenger nye kollegaer og har ledige faste stillinger.
Vi søker etter medarbeidere som har en spesiell interesse for ortopedi, sår og geriatri, og som ønsker å være med på å utvikle vår spennende avdeling videre. 

Ortopedisk avdeling er en stor avdeling som skal dekke behandlingstilbudet for befolkningen i Østfold og Vestby. Avdelingen består av 2 sengeposter, en skadepoliklinikk og en ortopedisk poliklinikk. Avdelingen på Kalnes dekker de fleste øyeblikkelig hjelp funksjonene i et opptaksområde for ca. 300.000 innbyggere og opererer blant annet ca. 600 hoftebrudd i året. Avdelingen opererer innen fagområdene traumatologi, protese- og ryggkirurgi, fot, barn og infeksjon, artroskopi og håndkirurgi. De planlagte operasjonene gjennomføres i Moss. 

Døgnområde 6 består av hoftemottak, sårpoliklinikk og 36 sengeplasser fordelt på 4 tun. Vi er sykehusets største sengepost med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Du får muligheten til å lære å jobbe med alt fra akutte situasjoner og mottak av pasienter, til rehabilitering og helhetlig behandling.
Hoftemottaket mottar pasienter med mistanke om hoftebrudd direkte til seksjonen med ambulanse som «fast track». Dette er senger med forsterket overvåking hvor sykepleier blant annet assisterer anestesilege ved innleggelse av blokader. I november 2022 startet vi et spennende prosjekt «Ortogeriatri». Dette er sengeplasser tilknyttet samme tun som hoftemottaket vårt. Sykepleiere som jobber her har god kompetanse på og interesse for geriatri.

Sårpoliklinikken ble åpnet 2021 og er sykepleiedrevet. Målet er at pasienter med sår innen infeksiøs ortopedi og amputasjoner skal få god oppfølging og behandling uten at de trenger å være inneliggende på sykehuset. I tillegg til sårpoliklinikken er et av våre tun spesialisert for infeksjoner og sår.
Vi kan tilby en spennende og innholdsrik stilling hvor man får mulighetene til å jobbe variert og bygge kompetanse innen et stort fagområde. Seksjonen søker etter fleksible og faglig interesserte medarbeidere som har gode samarbeidsevner. Som sykepleier hos oss jobber man i team og samarbeider tett med andre profesjoner og pårørende. Vi har et tett samarbeid med legetjenesten og fysikalsk medisinsk avdeling. Våre fysioterapeuter er fast tilknyttet vår seksjon. Vi har også startet med oppgavedeling for HFA.

Døgnområde 6 har et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere som tar ansvar for hverandre. Vi har egen fagutviklingsrådgiver og flere medarbeidere som har videreutdanning i blant annet ortopedi, sår, veiledning og geriatri. Hos oss vil du som ny få et eget opplærings- og mentorprogram og vi tilpasser opplæringen ditt kompetansenivå.

Vi ser frem til å høre fra deg!

5 x 75 % faste stillinger, ønskes det 100 % fast stilling tilbys kombinasjonsstilling hvorav 75 % på døgnområde og i 25 % i heltidspoolen

Alle kandidater kalles inn fortløpende til intervju.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleie til pasienter og deres pårørende
 • Følge pasientsikkerhetsprogrammet 24/7 og gjøre vurderinger, samt iverksette tiltak knyttet til dette. Oppdatere avdelingens pasientsikkerhetsvisitt-tavler
 • Ivareta pasientens grunnleggende behov for pleie, aktivisering og omsorg knyttet til ortopediske skader, samt inkludere pårørende som en viktig ressurs
 • Delta på pre-visitt og legevisitt 
 • Utdeling av medisiner ved hjelp av elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe (LLS)
 • Elektronisk dokumentasjon og registrering av pasientmålinger
 • Bruk av elektroniske meldinger i samhandling med kommunehelsetjenesten (PLO) og bidra til en trygg og effektiv pasientflyt
 • Sertifisering til blodprøvetaking, teoretisk og praktisk opplæring
 • Delta i avdelingens forbedringsarbeid 
 • Samarbeid med kollegaer og øvrige yrkesgrupper i avdelingen  
 • Veiledning av studenter og nyansatte

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Inneha gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Erfaring innen ortopedi og geriatri er ønskelig, men ikke et krav

Personlige egenskaper

 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap raskt og tilpasse seg nye oppgaver
 • Gode samarbeidsevner og forståelse for teamtankegang
 • Gode formidlingsevner og trives med å jobbe i team
 • Strukturert og selvstendig
 • Fleksibel og engasjert
 • Godt humør og bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et aktivt miljø
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Individuell opplæringsplan for nye medarbeidere
 • Mulighet for videreutdanning
 • Undervisningsdager i turnus
 • Vi har for tiden ønskeplan med fokus på helsefremmende 3 delt turnus, med arbeid hver 3. helg
 • Økonomisk kompensasjon ved flytting av arbeidstid fra ukedager inn i helg. For tiden kr 60 000 per år for 6 ekstra helger
 • Fast stilling: 100 % fast stilling i kombinasjon med bemanningsavdelingen (heltidspoolen) hvorav 75 % ved døgnområde 6 og 25 % i heltidspoolen
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

                                                                                    ----------------------------------------------------------------------

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktinformasjon

Eva Tveter

Seksjonsleder

 Telefon:417 08 181

 E-post:eva.tveter@so-hf.no

Camilla Carlsen

Stedfortreder

 Telefon:482 59 536

Om arbeidsgiveren

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

Annonse
Annonse