fbpx Studiekoordinator | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Studiekoordinator

Vil du bidra til at flere pasienter får tilbud om utprøvende behandling? -Kliniske behandlingsstudier er et prioritert innsatsområde i alle sykehus og ved Sykehuset Telemark søker vi nå etter en koordinator for en nasjonal studie (Pallsoft) innenfor stråleterapi som skal startes opp i 2024. Alle sykehus som tilbyr stråleterapi i Norge skal delta i Pallsoft-studien og sammen komme fram til en ny standard for palliativ strålebehandling ved bløtdelssvulster i bekkenet. Den som ansettes vil få en sentral koordinerende rolle i prosjektgruppen for oppstart og gjennomføring av studien. Utredning av bredt samtykke for deltakelse i andre kliniske kreftstudier vil også bli en del av arbeidsoppgavene. 

I mange kliniske studier samles det inn biologisk materiale for analyser. Den som ansettes vil få ansvar for rutiner og drift ved innsamling og håndtering av biologisk forskningsmateriale til forskningsbiobanken ved sykehuset. 

Vi håper du vil være med på laget og bidra til at flere pasienter ved norske sykehus får tilbud om ny og bedre behandling.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere oppstart og gjennomføring av Pallsoft-studien i samarbeid med lokal og regional forskningsstøtte
 • Delta i nasjonale og regionale nettverk for gjennomføring av kliniske studier i Norge
 • Utrede og søke om bredt samtykke for kreftstudier ved STHF
 • Bidra til å rekruttere pasienter til kliniske behandlingsstudier
 • Bidra i registeringer og rapporteringer i kliniske studier
 • Koordinere prøvetaking, håndtering, oppbevaring og transport av biologisk prøvemateriale i kliniske studier
 • Ansvar for registering, rapportering og drift av forskningsbiobankene ved Sykehuset Telemark.
   

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter deg er sykepleier, bioingeniør, stråleterapeut eller har annen helsefaglig utdanning på minimum bachelor nivå.
 • Du bør ha kjennskap til regelverket for gjennomføring av kliniske behandlingsstudier og må ha gjennomført kurs i good clinical practice. 
 • Erfaring med kliniske behandlingsstudier er en fordel. 
 • Erfaring med prøvetaking -og bearbeidelse er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Vi trenger deg som arbeider nøyaktig og strukturert. Mange studiesentra skal følges opp så det er svært viktig at du kan jobbe utadrettet og har gode samarbeidsevner. 

Vi tilbyr

Stillingen vil inngå i forskningsavdelingen som er en tverrfaglig avdeling med forskningsstøttefunksjoner som rådgivning, veiledning, undervisning, IKT-støtte, analyse og kunnskapshåndtering. Den som ansettes vil jobbe i team med lokal rådgiver for kliniske studier og i tett samarbeid med regional forskningsstøtte for kliniske studier og forskningsbiobanker. 

I forskningsavdelingen får du allsidige arbeidsoppgaver og stor fleksibilitet. 

Prosjektstillingen som lyses ut har to års varighet med god mulighet for forlengelse.

Kontaktinformasjon

Hege Kersten

Forskningsjef

Telefon:92807875

Om arbeidsgiveren

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 173 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.
Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).

Les mer om oss på www.sthf.no

Annonse
Annonse