fbpx Demenskoordinator | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Demenskoordinator

Er du en engasjert og selvstendig person som er kvalifisert og motivert for å gjøre en forskjell for personer med kognitiv svikt/demens og deres pårørende i Grimstad kommune?

Demenskoordinator er organisert i avdeling Tjenestekontoret. Tjenestekontoret er en del av enhet for innovasjon og forvaltning i helse- og omsorgssektoren. Det er 11,5 årsverk tilknyttet tjenestekontoret som er lokalisert i flotte omgivelser i det nye I4Helse-bygget ved Universitetet i Agder. Vi ser etter deg som ønsker å være en del av en erfaren og kunnskapsrik stab der du vil få utfordrende oppgaver, anledning til å jobbe tverrfaglig med de andre tjenestene i sektoren og være en del av det nyskapende miljøet ved I4Helse. 

Demenskoordinator har også en del av sin stilling knyttet til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Agder (Øst).

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og utvikle kommunens demensarbeid i tråd med gjeldende lovverk og overordnede føringer
 • Drifte kommunens hukommelsesteam. Herunder demensutredning i samarbeid med fastlege, pårørende og eventuelt annet involvert helsepersonell. Sette inn nødvendige tiltak og koordinere ulike instanser og tjenester for å sikre en trygg og forutsigbar hjemmesituasjon
 • Gi støtte, råd og veiledning til brukere, pårørende og ansatte. Sørge for en strukturert og systematisk oppfølging etter behov, og være et fast kontaktpunkt i kommunen gjennom hele sykdomsforløpet
 • Tverrfaglig samhandling og godt samarbeid med relevante aktører
 • Være en pådriver for utvikling av kommunens demensarbeid i samarbeid med USHT
 • Lede interkommunalt fagnettverk for demens
 • Undervisning og veiledning av ansatte innen fagfeltet og de ulike fagmiljøer
 • Ansvarlig for pårørendeskolen, samtalegrupper for pårørende og voksenskolen for personer med demens
 • Ansvar for Demensvennlig samfunn i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse / Grimstad demensforening

Kvalifikasjoner

 • 3-årig helsefaglig høgskoleutdanning
 • Videreutdanning i geriatri, demens eller annen relevant utdanning/kurs
 • Erfaring fra arbeid med personer med kognitiv svikt / demens
 • Du må beherske norsk flytende både skriftlig og muntlig 
 • Førerkort klasse B
 • Det er ønskelig med veiledningskompetanse

Personlige egenskaper

 • Interesse for arbeid med personer med demens og deres pårørende
 • Være en relasjonsbygger som kan inspirere og støtte mennesker i en vanskelig livssituasjon 
 • Selvstendig, strukturert og med fremdrifts- og gjennomføringsevne
 • Tar initiativ til og interesse for utviklingsarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter kvalifikasjoner/ avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksitid
 • Godt arbeidsmiljø og god opplæring 
 • En spennende stilling med muligheter for faglig og personlig utvikling

Kontaktinformasjon

Nina Gran Høyland

Avdelingsleder

 Telefon:90977911

 E-post:nina.hoyland@grimstad.kommune.no

Om arbeidsgiveren

Velkommen til Grimstad kommune!

Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim sektor, et IKT-miljø som er verdensledende på sine felt, mange småbedrifter, et framtidsrettet utdanningsmiljø og en offensiv landbruksnæring.
 
Grimstad er i tillegg en universitetsby og en teknologiby, som har tett samarbeid med næringslivet i kommunen og regionen.
 
«Skjærgårdsbyen Grimstad» har store områder som er disponible for fastboende og gjester, og gjennom «Sykkelbyen Grimstad» er det et godt utbygd nett av sykkelstier for sykling til jobb, for tur og trening.
Grimstad kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen. Våre verdier er mot, åpenhet, redelighet og respekt. Verdiene skal gjenspeiles i møte med medarbeidere og innbyggere.
  
Grimstad kommune ønsker et mangfold blant våre ansatte, vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.

Kommunen arbeider for å bli en heltidskommune og ansetter derfor fortrinnsvis i hele stillinger.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4

Annonse
Annonse