fbpx Sykepleier/spesialsykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier/spesialsykepleier

 

Er du faglig dyktig og klar for nye utfordringer? Har du erfaring fra sykehjem og demensomsorg? Er du modig, endringsdyktig og raus - og vil bli en del av vårt team?
Søk, da vel!

Kløfta bo - og aktivitetssenter, avdeling institusjonen,  består av 27 beboere fordelt på 3 bogrupper. Vi yter døgnkontinuerlige tjenester fortrinnsvis til mennesker med varierende grad av kognitiv svikt. 

Vi har egen fag- og kvalitetskonsulent, og har kontinuerlig fokus på å etablere gode rutiner og systemer. Trivsel, arbeidsglede og arbeidsnærvær er viktige innsatsområder. Våre primære arbeidsoppgaver er å yte grunnleggende omsorg og tjenester av høy kvalitet, med miljørettede tiltak og personsentrert omsorg i sentrum.

Stillingene er 100 % fast, med todelt turnus og arbeid hver 3. helg. Enheten benytter kalenderplan som turnusverktøy.

Kløfta bo- og aktivitetssenter ligger flott til og i nærheten av Kløfta togstasjon/bussterminal.

Arbeidsoppgaver

 • Varierte arbeidsoppgaver der fokuset er målrettet pleie og omsorg rettet mot beboere med kognitiv svikt/demensdiagnose i sykehjem
 • Ha fokus på miljørettede tiltak og personsentrert omsorg
 • Gi individuelt tilpassede tjenester ut i fra gjeldende prosedyrer og tiltak, samt enhetens mål og strategi
 • Sykepleiefaglig ansvar, inkludert ansvarsvakter
 • Dokumentasjon i fagsystemet Cosdoc
 • Pårørendesamarbeid
 • Bistå med faglig veiledning, oppfølging og undervisning av lærlinger, elever og kolleger
 • Være en god rollemodell og bidra til at enhetens mål nås
 • Etterfølge gjeldende rutiner og prosedyrer i avdelingen
 • Legemiddelhåndtering
 • Tverrfaglige møter
 • Oppfølging av pasientsikkerhetsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring og/eller videreutdanning fra demensomsorg, geriatri, psykiatri er ønskelig
 • Må kunne jobbe selvstendig og i team, med fokus på personsentrert omsorg
 • Må kunne være beslutningsdyktig
 • Må kunne stå i krevende situasjoner, samt kunne trygge og veilede medarbeiderne i teamet rundt beboer
 • Må evne å se løsninger og alternative tilnærminger, og kunne formidle dette systematisk gjennom vårt fagadministrative system
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik og beslutningsdyktig
 • Du har god evne til å koordinere og planlegge oppgaver
 • Du liker å ta utfordringer og å være i utvikling
 • Du har engasjement for faget og det å holde deg faglig oppdatert
 • Du har evne til å jobbe både selvstendig og i team, med fokus på oppgaveløsning og måloppnåelse
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er fleksibel og liker varierte dager med ulike oppgaver og aktiviteter
 • Du er engasjert, positiv - og har et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Du har et ønske om å etterleve våre verdier, som er Modig, Endringsdyktig og Raus
 • Det vil bli lagt avgjørende vekt på egnethet i stillingen

Vi tilbyr

Lønn:
SKO 7174, sykepleier, med årslønn i 100 % stilling fra kr 485.400 til kr 569.100 (etter ansiennitet) + rekrutteringstilskudd  kr 30.000 pr. år (i 100% stilling)
SKO 7523, spesialsykepleier, med årslønn i 100 % stilling fra kr 526.400 til kr 598.900 (etter ansiennitet) + rekrutteringstilskudd kr 30.000 pr. år (i 100 % stilling) 

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner.

Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.

Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, fremlegges. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopi av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen som vedlegg i den elektroniske søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte. Kommunen ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

 

Kontaktinformasjon

Merethe Ekroll

Avdelingsleder

 Telefon:48105855

 E-post:merethe.ekroll@ullensaker.kommune.no

 

Om arbeidsgiveren

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er over 43.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her

Annonse
Annonse