fbpx Sykepleiere - legevakt / KØH | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere - legevakt / KØH

Eidsvoll Legevakt gir øyeblikkelig helsehjelp til pasienter i alle aldere som har ulike helseutfordringer. Legevakten har også ansvar for Hurdals kommunes innbyggere på kveld -og helg, samt tre kommunale øyeblikkelig hjelp-senger (KØH). Som sykepleier vil arbeidsoppgavene dine variere, som mottak og triagering av pasienter, iverksette behandling etter ordinasjon fra lege, samt være operatør i vår telefonsentral. Å jobbe på legevakt/KØH er en givende og spennende oppgave. Oppgaven er å foreta medisinskfaglige vurderinger, prioritere og iverksette tiltak, og å gi råd og veiledning til innringer, pasienter og pårørende.

Vi har tre ledige helge stillinger  som er todelt turnus, og en nattstilling på 61% med hver 3. helgearbeid. Vi er ute etter deg som ikke er redd for utfordringer, men som heller motiveres av en arbeidshverdag hvor ingen dager er like. Du bidrar inn i arbeidsgruppa med positiv holdning og godt humør, er faglig oppdatert, du deler din kompetanse, men er samtidig nysgjerrig etter å lære av andre. Legevakta samarbeider tett med byens fastleger, AMK-sentralen og øvrige nødetater.

Er du sykepleier og er opptatt av fag- og kvalitet, samt å ha evne til å se løsninger framfor begrensninger i møte med ulike utfordringer i hverdagen? Da vil vi gjerne ha deg med på laget enten i en todelt helge stilling som er på 14,32 % og 17,61 % eller en nattstilling på 61% med hver 3. helgearbeid.

Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak av pasienter i skranke
 • Telefonrådgivning og veiledning av både pasienter og pårørende 
 • Prøvetaking
 • Assistanse for lege
 • Pleie, observasjon og ivaretaking av akuttpasienter
 • Pleie, observasjon og ivaretakelse av akuttpasienter kommunale øyeblikkelig hjelp-senger (KØH)

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Minimum 2 års klinisk erfaring  er en stor fordel
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig tilsvarende Bergenstesten
 • Generell god sykepleiekompetanse
 • Praktisk erfaring i og interesse for akuttmedisin
 • Observasjons-, vurderings- og handlingskompetanse
 • Prosedyrekunnskap
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges
 • Evne til rett prioritering i akuttsituasjoner
 • Evne til å arbeide tverrfaglig
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Strukturert og ryddig arbeidsform

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • opplæring og veiledning for nye kollegaer
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Samarbeid med faglig dyktige kolleger
 • Lønn i hht. hovedtariffavtale
 • For faste høyskolestillinger i turnus, tilbys et funksjonstillegg på kr. 20.000,- per år i 100 % stilling (avregnes etter stillingsprosent)
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritid


Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen".

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.

Kontaktinformasjon

Zia Ahmadi

Avdelingsleder

 Telefon:47466583

 E-post:zia.ahmadi@eidsvoll.kommune.no

Trivsel og vekst i grunnlovsbygda

Eidsvoll kommune ligger sentralt på Romerike, nær Gardermoen og med god kommunikasjon til Oslo. Kommunen har passert 27 500 innbyggere, vi har trivelige bomiljøer, et rikt organisasjons- og kulturliv, samt et voksende næringsliv. 
Eidsvoll tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst. Kommunen er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. Les mer her

Annonse
Annonse