fbpx Sykepleiere | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere

Du skal være med på å gi helhetlig omsorg, gjennom å bistå og veilede brukere etter behov og i dagliglivets aktiviteter. Arbeidsoppgavene er varierte, og stillingen gir mulighet for faglig utfordring og utvikling.

Helse og omsorg er i en prosess der det sees på funksjon og oppgavedeling på de forskjellige fagområdene. Dette for å bruke rett kompetanse på rett plass. 

Du vil jobbe i team med sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, fysioterapeuter og leger. GIBOS institusjon har en høy andel av fagutdannet personell.
Vi på Gibos institusjon ønsker deg velkommen til å bli vår nye kollega. 

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleiefaglig ansvar for brukerne i institusjonen
 • Utøve sykepleie, med fokus på læring og mestring
 • Palliasjon og omsorg ved livets slutt
 • Journalføring og dokumentasjon. Ansvar for å utarbeide og oppdatere brukernes tiltaksplan. Oppdatere Iplos/ADL.
 • Samhandling med lege, øvrige ansatte, pårørende og spesialisthelsetjenesten
 • Tverrfaglig samarbeid innad i kommunen.
 • Opplæring og veiledning av medarbeidere, lærlinger/elever og vikarer.
 • Andre arbeidsoppgaver kan gis i henhold til kompetanse og opplæring  

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis sykepleier med norsk autorisasjon
 • Andre med relevant helsefaglig utdanning kan også søke
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra arbeid som sykepleier eller annet helsefaglig arbeid vektlegges
 • Gjerne erfaring med Gerica eller annet fagprogram

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Som helhetstenkende på tvers av fag
 • Må ha god gjennomføringsevne, ta initiativ, være analytisk, arbeidsom og lærevillig
 • Må kunne arbeide selvstendig og målrettet i en hektisk hverdag.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Direkte innplassering for sykepleiere med minimum 10 års ansiennitet
 • Ved ansettelse som sykepleiere/vernepleiere gis ett honorar på kr. 60 000 netto, fordelt over to år mot en bindingstid på to år.
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, der medarbeiderne i nært samarbeid bidrar med faglige innspill på tvers av fagområder
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Flyttegodtgjørelse etter Gildeskål kommunes reglement
 • Behjelpelig med å finne bolig
 • Lønn i henhold til avtale    

To referanser må oppgis i søknaden

Generell informasjon

Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden kan bli etterspurt. Søkere med utdannelse fra andre land enn Norge må fremlegge godkjenning av sin utdannelse fra www.NOKUT.no inklusivt vitnemål på engelsk eller norsk. 

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Tiltredelse etter avtale.

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli krevd politiattest, jfr. Helse og omsorgstjenesteloven §5-4

Tuberkulinstatus må dokumenteres ved tiltredelse.
 

Søknad

Søknad m/cv og kopi av vitnemål og attester sendes via vår elektroniske søkeportal webcruiter. All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Om søknaden ønskes unntatt offentlighet må dette grunngis. Om kommunen ikke tar forespørselen til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentliggjøring av søkerliste, for da eventuelt å kunne trekke søknaden. 
 
Mer informasjon om Gildeskål kommunes organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på www.gildeskal.kommune.no.  

Kontaktinformasjon

Gunn Gjelseth

stedfortreder virksomhetsleder

 Telefon:91866027

 E-post:gjegun@gildeskal.kommune.no

Lisbeth Movik

kommunalsjef Helse og omosrg

 Telefon:99485163

Om arbeidsgiveren

Gibos institusjon er en tjeneste under virksomheten Helse og omsorg. Gibos institusjon har til sammen 28 langtidsplasser i sykehjem, fordelt på demensavdeling og pleieavdeling. Vi har også 4 korttidsplasser og en KAD plass. I tillegg til institusjon inneholder virksomheten støttefunksjoner, som merkantilt, institusjonskjøkken og renhold/vaskeri.

Våre ansatte tilstreber å gi tjenester med god kvalitet og samtidig behandle brukerne med respekt. Vi tilbyr langtidsopphold, korttidsopphold, avlastningsopphold og kommunal øyeblikkelig hjelp plass. 

Gibos institusjonen ligger i kommunesenteret Inndyr ca. 10 mil sør for Bodø, og er samlokalisert på Gildeskål Bo og servicesenter med hjemmetjeneste, helseavdeling og  fysioterapitjenesten. 

Annonse
Annonse