fbpx Sykepleier ved hjemmebasert omsorg Kjøllefjord | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier ved hjemmebasert omsorg Kjøllefjord

Vi tar utfordringene!

Gjør du?
Kom til oss og det gode liv som leves!

Som sykepleier i Lebesby kommune får du:

 • Utbetalt et stabilitetstillegg hvert tredje år på 100 000 kr. Dette gjelder fast 80 % - 100 % stilling som inngår i turnusarbeid.
 • Nytilsatte sykepleiere direkteplasseres med årslønn 556 600 kr, tilsvarende 10 års lønnsansiennitet.
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer
 • Lebesby kommune ligger innenfor statens tiltakssone med lavere skatter, nedskriving av studiegjeld m.v.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å formidle bolig
 • Gode velferds- og andre personalordninger, herunder oppstartstilskudd for de som flytter til kommunen
 • Pensjons- og forsikringsordning i KLP: I denne stillingen har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter.

Om stillingen

 • Hjemmebasert omsorg Kjøllefjord har ledig 1x 100% fast stilling som sykepleier
 • Stillingen inngår i turnus med arbeid hver tredje helg

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper vi vektlegger

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk
 • Førerkort kl. B
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Du samarbeider godt med dine kollegaer samtidig som du evner å jobbe selvstendig
 • Du har verdier som bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du er løsningsorientert og fleksibel
 • Du er engasjert, tolerant og positiv

Annet:

 • Vi ønsker alle søknader og CV elektronisk i jobbnorge.no
 • Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju, og vitnemål og attester medbringes da.
 • Det må oppgis to referanser av nyere dato i søknaden.
 • Gyldig politi- og helseattest må fremlegges før tiltredelse
 • Tiltredelse: snarest og etter avtale
 • Meroffentlighet
  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil da bli vurdert i forhold til offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søkere vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Vil du vite mer?

For nærmere opplysninger om stillingen og stillingsbeskrivelse, ta kontakt med avdelingsleder Lill-Britt Lauritsen, telefon 97990876, epost: lill.britt.lauritsen@lebesby.kommune.no. 

Lebesby kommune har tatt stilling til markedsføring av stillingen og ønsker ikke å bli kontaktet av andre enn søkere.

Om oss

Lebesby kommune er en kyst - og fjordkommune i Midt-Finnmark. Kommunesenteret er Kjøllefjord som ligger på Nordkinnhalvøya. Lebesby kommune har ca 1250 innbyggere, hvorav i underkant av ca 1000 bor i kommunesenteret Kjøllefjord. Næringsveiene i kommunen er fiskeri, jordbruk, havbruk og offentlig tjenesteyting, samt privat handel og service. Lebesby er også kraftkommune med inntekter fra to vannkraftverk og en vindpark. 
Vi kan tilby barnefamilier gratis barnehage- og rimelige SFO priser, samt fritidsaktiviteter i regi av kommunen og lag- og foreninger.

Lebesby er kjent for sin optimisme og stå på-vilje, aktive ildsjeler og mangfoldet av lag og foreninger. Bolyst og omdømmearbeid står i fokus. Se også www.visitnordkyn.comvår hjemmeside og Facebookside

Annonse
Annonse