fbpx Spennende lederjobb innenfor psykisk helse | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Spennende lederjobb innenfor psykisk helse

Oslo universitetssykehus bygger et høyspesialisert behandlingsbygg på Ila som skal stå ferdig høsten 2026 og skal ha 64 døgnplasser. Den nye avdelingen vil bestå av fire seksjoner, regional sikkerhetsseksjon, lokal sikkerhetsseksjon, regional seksjon for psykiatri, utviklingshemming/autisme og regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i Helse Sør-Øst.

Vi søker en strategisk, helhetstenkende og samlende avdelingsleder. Du vil lede arbeidet med å planlegge og iverksette oppstart av drift i bygget og lede avdelingen videre inn i fremtiden. 

Avdelingsleder vil ha ansvar for prosessen med å organisere driften for et best mulig behandlingstilbud og for et trygt og utviklende arbeidsmiljø med høy faglighet.

Den nye avdelingen står overfor en spennende tid og har store og viktige oppgaver for samfunnet. Vi ser etter en leder med følgende kjerneegenskaper:
      
   Trygg og utviklingsorientert, som i samarbeid med klinikken for øvrig er opptatt av å bringe avdelingens fagområder videre
   Ambisiøs og planmessig som evner å sette mål ut i livet i samarbeid med andre
   Forstår viktigheten av god organisasjonskultur og kan samarbeide innad og utad og kommunisere tydelig
   Har nødvendig faglig tyngde til å lede en stor avdeling med kompetente fagpersoner fra ulike profesjoner

Den rette kandidaten har i tillegg til ledererfaring gjerne klinisk erfaring fra psykiatrisk døgnbehandling og har god forståelse av relevant lovverk. Om du i tillegg har dokumenterte gode resultater fra endringsprosesser, organisasjonsutvikling og erfaring fra prosjektledelse er du kanskje den vi leter etter.

Ønskelig med oppstart snarest.

Les mer om nybygget på Ila her: Ny sikkerhetspsykiatri 2026 - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)

Les om Klinikk psykisk helse og avhengighet her: Ny sikkerhetspsykiatri 2026 - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre kvalitativt gode tilbud til pasienter og pårørende
 • Videreutvikle tjenestetilbudet i tråd med samfunnsoppdraget
 • Aktiv rolle i forbindelse med innflytting og å ta i bruk nytt bygg på Ila
 • Fremme samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger og andre klinikker i OUS 
 • Fag- og personalansvar samt økonomi- og budsjettansvar
 • Videreutvikle samarbeidet med andre helseforetak i regionen samt andre eksterne samarbeidspartnere 
 • Motivere og engasjere medarbeiderne

  Kvalifikasjoner

  • Høyere utdannelse på høyskole- eller universitetsnivå innenfor helse- eller sosialfag
  • Bred lederkompetanse og god kjennskap til pasientgruppen, gjerne fra spesialisthelsetjenesten
  • Ønskelig med formell lederutdannelse
  • Erfaring med omstillingsprosesser, organisasjonsutvikling og prosjektledelse

  Personlige egenskaper

  • Samarbeidsorientert
  • Gjennomføringsdyktig
  • Vilje og evne til å lede
  • Faglig engasjert

  Vi tilbyr

  • En utfordrende lederstilling med påvirknings- og utviklingsmuligheter
  • Kompetente og engasjerte kollegaer

  Kontaktinformasjon

  Petter Andreas Ringen

  Klinikkleder

   Telefon:46928095

  Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
  Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

  Annonse
  Annonse