fbpx Seksjonsleder Døgnområde 8 | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder Døgnområde 8

Vi søker en motiverende og tydelig leder som skal sikre drift og videreutvikling av kirurgisk døgnområde 8. Sengeposten er organisert under kirurgisk avdeling og er en del av klinikk for kirurgi.
 
Kirurgisk avdeling består av fem fagområder: Gastrokirurgi, karkirurgi, urologi, bryst/endokrinkirurgi og plastikk i tillegg til seksjon for leger i spesialisering. Avdelingen har totalt to døgnområder på Kalnes, og kirurgisk poliklinikk som har drift både på Kalnes og i Moss. Vi har også en seksjon for operasjonsplanlegging som holder til på Tune Senter på Grålum.
 
Døgnområde 8 har 26 sengeplasser fordelt på 3 sengetun. Det er et godt organisert døgnområde med høy aktivitet. I tillegg har D8 ansvar for SDI-poliklinikk (samme dags innleggelse) for pasienter innen karkirurgi og urologi. Det er en spennende og lærerik seksjon som behandler pasienter som opereres for både planlagt kirurgi og øyeblikkelig hjelp. Seksjonen ivaretar pre- og postoperativ pleie til pasienter innen urologi og karkirurgi, i tillegg til enkelte pasienter fra plastikk og øye. Døgnområde 8 har et eget akutt- og behandlingsrom for ØNH pasienter, og har ansvaret for øyeblikkelig hjelp for disse pasientene på kveld, natt og i helgene.
Seksjonen har en assisterende seksjonsleder, postsekretær og en egen fagutviklingsrådgiver i tillegg til sykepleiere med fagfunksjon.
 
Døgnområde 8 har utstrakt samarbeid med det andre kirurgiske døgnområdet på Kalnes, i tillegg til de to andre døgnområdene i kirurgisk klinikk tilhørende ortopedisk avdeling. Det er stort fokus på samarbeid på tvers mellom disse seksjonene for å sikre god pasientflyt. Samarbeid opp mot akuttmottak, intensivavdeling, operasjonsavdeling og poliklinikk vil også være en viktig del av hverdagen.
 
Som seksjonsleder vil du være en del av ledergruppa i kirurgisk avdeling og skal rapportere til avdelingssjef. Ledergruppa består av 11 seksjonsledere og en assisterende avdelingssjef. Ny seksjonsleder forventes å bidra til god samhandling for best mulig kvalitet og ressursutnyttelse i avdelingen. Det er en løsningsorientert og handlekraftig ledergruppe i kirurgisk avdeling, og det forventes at seksjonslederne ser muligheter og tenker forbedring i hverdagen til beste for pasientene.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for daglig drift av seksjonen med fokus på pasientsikkerhet og service
 • Sikre en forsvarlig drift og ressursstyring av egen seksjon innenfor vedtatte rammer og oppdrag gitt i lederavtale
 • Sikre et godt arbeidsmiljø, derav oppfølging av HMS
 • Sikre god oppfølging av og kommunikasjon med medarbeidere
 • Sikre god rekruttering og strategisk kompetanseutvikling
 • Tilrettelegge for-, lede- og gjennomføre endringsprosesser
 • Sikre involvering og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste
 • Sikre at lover, forskrifter, avtaler og prosedyrer som regulerer egen virksomhet er kjent og etterleves
 • Rapportere til avdelingssjef og delta i avdelingens ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig bakgrunn, minimum 3-årig høyskole eller universitetsutdanning
 • Ledererfaring og/eller lederutdannelse er ønskelig
 • God kompetanse og erfaring med ressursstyring og arbeidstidsplanlegging
 • God forståelse for sykehusdrift
 • Erfaring fra endring-/omstillingsprosesser er en fordel
 • Erfaring fra kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Ønskelig med erfaring og kompetanse med GAT og arbeidstidsplanlegging/ressursstyring
 • Må inneha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter med evne til å lytte og involvere
 • God relasjonsbygger med forståelse for organisasjonskulturens betydning for samhandling, arbeidsmiljø og avdelingens resultater
 • Gode formidlingsevner
 • Ansvarlig og helhetstenkende med evne til å oppsummere og fatte beslutninger
 • God organisasjons- og driftsforståelse og gjennomføringsevne
 • Strukturert og handlekraftig, og evne til å arbeide strategisk og systematisk
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Inspirerende, fleksibel og engasjert
 • Personlige egenskaper tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling i et tverrfaglig miljø
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lederstøtte og lederutvikling
 • Et lederteam med gode og engasjerte lederkollegaer
 • Introduksjonsprogram for nye ledere
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

Kontaktinformasjon

Carina Linchausen

Avdelingssjef

 Telefon:91691788

Vibeke Hauger Jahle

Ass. avdelingssjef

 Telefon:92092754

Annonse
Annonse