fbpx Seksjonsleder - AMK Tromsø | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder - AMK Tromsø

AMK-avdelingen UNN Tromsø har ledig stilling som seksjonsleder fra 1. januar 2024.

AMK avdelingen er en av fem avdelinger i akuttmedisinsk klinikk i UNN HF. Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er en del av medisinsk nødmeldetjeneste. AMK samarbeider blant annet med sykehus, ambulansetjenester (bil, båt, helikopter og fly), fastleger, legevaktsentraler, HRS, politi, brann og redningstjenesten. AMK tar imot og håndterer oppkall på medisinsk nødtelefon (113). AMK gir råd og veiledning, prioriterer, registrerer, iverksetter, koordinerer og følger opp akuttmedisinske oppdrag. AMK Tromsø er også regional AMK med ressursstyring av ambulansehelikopter og medisinsk koordinering av ambulansefly i Helse Nord samt bistår lokale AMK-sentraler i Helse Nord ved behov. 

AMK Tromsø har et lederteam bestående av avdelingsleder, seksjonsleder, merkantil lederstøtte, avdelingsoverlege og fagutviklere. I avdelingen jobber ca 40 personer fra ulike yrkesgrupper (sykepleier, ambulansefagarbeider, paramedisin) og samhandler tett med AMK-leger og flykoordineringssentralen.

Til å bidra med å utvikle vår avdeling og det akuttmedisinske arbeidet for regionen søker vi seksjonsleder til AMK-avdelingen, UNN Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • daglig ledelse og drift av AMK Tromsø
 • stedfortreder for avdelingsleder og medlem av avdelingens lederteam, herunder bidra til faglig utvikling av funksjoner i AMK sammen med teamet
 • personalansvar for medisinske operatører og (det kan komme endringer)
 • utarbeide års- og driftsplan for AMK Tromsø basert på avdelingens dialogavtale
 • tett samarbeid med ambulanseavdeling og akuttmottak om drift av felles personell
 • utvikle AMK-avdelingen i henhold til regionale og nasjonale føringer
 • samhandle med eksterne og interne samarbeidspartnere, herunder tillitsvalgte og vernetjeneste

Reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • god kjennskap til AMK-faget
 • relevant ledererfaring, fortrinnsvis med personalansvar
 • erfaring fra arbeidstidsplanlegging
 • erfaring fra systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet
 • gjerne prosjektutdanning og erfaring med å lede små og store prosjekter
 • evne til å formulere seg godt skriftlig og muntlig
 • må snakke og skrive god og tydelig norsk

Personlige egenskaper

 • motivert, engasjert, tydelig og trives med ledelse
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å skape tillit og gode relasjoner
 • bidra til gode holdninger og verdier, og bidragsyter for et godt arbeidsmiljø
 • motivator og pådriver for gjennom sine medarbeidere nå avdelingens mål
 • ser verdien av kontinuerlig forbedringsarbeid
 • strukturert, ryddig, resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • selvstendig og besluttsom, men innhenter råd og veiledning ved behov

Personlig egnethet vil bli ilagt stor betydning.

Vi tilbyr

 • en spennende stilling som gir mulighet for faglig og personlig utvikling/lederutvikling i et utfordrende og kreativt arbeidsmiljø
 • mulighet for personlig innflytelse på et fagområde i utvikling
 • høykompetent fagmiljø med sterk vekt på teamarbeid
 • prøvetid 6 måneder
 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler

Kontaktinformasjon

Lars Røslie

fung. Avdelingsleder

 Telefon:97985578

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen. Les mer om oss på unn.no.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Annonse
Annonse