fbpx Psykiatrisk sykepleier i psykose poliklinikk | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Psykiatrisk sykepleier i psykose poliklinikk

Psykosetemaet/ TiRe poliklinikk  ved DPS Øvre Romerike er alltid i faglig utvikling. Vi har fått midler til å ansette psykiatrisk sykepleier  i 100 % stilling fra 1. januar 2024. Det betyr at TiRe utvides med to årsverk fra 2024 da vi også ansetter ny overlege.

Så er du faglig opptatt og har genuin interesse for pasienter med alvorlig psykisk lidelse så søk gjerne på stilling hos oss. Du inngår da i vårt tverrfaglige team, bestående av  4.5  overlegestillinger, 1 LIS lege , 1 psykologspesialist i, to psykologer, fem psykiatriske sykepleiere og seksjonsleder.
Psykoseteamet /TiRe er alltid i utvikling der vi tilpasser oss krav og føringer som er med på å gjøre oss til et faglig interessant og godt organisert psykoseteam. Vi utreder pasienter med mistanke om psykose og har fokus på tidlig intervensjon med rask men grundig utredning og behandling. Vi behandler pasienter med førstegangsspsykose, tilbakevennende psykose og pasienter med psykoselidelse som trenger sammensatte tjenester med samtidig ruslidelse. Vi gjør stadig oftere differensialdiagnostisk arbeid.

Vi har fokus på somatisk helse og levevaner og tar blodprøver i egen seksjon. 

Vi har ansvar for behandling av pasienter med Bipolar Lidelse type 1. Vi har ansvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern uten døgn (TUD) og pasienter dømt til behandling. Vi tilbyr våre pasienter individuell samtalebehandling, gruppebehandling  med IMR (Illness Management Recovery) og arrangerer Bipolargruppe i periododer. Flere behandlere har tilleggsutdanning i kognitiv terapi. Vi har samarbeid med IPS ( Individual placement and support ) jobbspesialister fra NAV.

Vi har nært samarbeid med pårørende og inviterer til pårørendekveld x 2 pr år. Vi samarbeider med andre avdelinger i AHUS, andre HF ,1. linjetjenesten og fastlegene.

Vi har et nært samarbeid med FACT Gardemoregionen som er en enhet underlagt TiRe. 

DPS Øvre Romerike har 4 polikliniske seksjoner, seksjon psykose/TiRe , almennpoliklinikken, seksjon gruppeterapi (SFG) og akutt- teamet. I tillegg har vi en veldrevet  døgnenhet med 18 sengeplasser. Totalt har DPS Øvre Romerike ca 100 ansatte og alle seksjoner er samlokalisert i et moderne bygg på Jessheim. FACT Gardermoregionen er fysisk lokalisert i Nannestad Kommune. 

DPS Øvre Romerike er lokalisert med 10 minutters gange fra togstasjonen eller fem minutter med buss.  30 minutter med bil fra Oslo og 10 minutter fra Oslo Lufthavn. Det er kort vei til Romeriksåsen som egner seg for friluftsliv sommer som vinter.

Vårt opptaksområde er 5 kommuner på Øvre Romerike med  ca 83.600  innbyggere over 18 år. 

DPS Øvre Romerike er en del av Akershus universitetssykehus HF som er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Alle må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Psykiatrisk sykepleier har et selvstendig behandleransvar for å planlegge og gjennomføre behandling hos pasienter som har psykoselidelse, ROP lidelse eller Bipolar I, dette skjer i nært samarbeid med spesialist. Du vil også ha behandleransvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern eller dømt til behandling men i nært samarbeid med TPH ansvarlig og spesialist. 
 • Hovedarbeidsoppgaver er poliklinisk arbeid med behandling og kartlegging ,samtalebehandling med psykoterapeutisk tilnærming som psykoedukasjon, kognitive teknikker, kognitiv terapi, motiverende intervju og mestringsorienterende fokus. Pasientens egne ønsker for behandling står sentralt.  
 • Det er i tillegg  andre arbeidsoppgaver knyttet til sykepleierens behandlende funksjon som: 
 • Psykiatrisk sykepleier har ansvar for planlegging og gjennomføring av  medikamentell behandling med intramuskulære injeksjoner i depotform.
 • Psykiatrisk sykepleier har ansvar for blodprøvetaking etter liste for pasienter i psykoseteamet. Vi bistår også andre poliklinkker i avdelingen.   
 • Kartlegge somatisk helse og leveaner. 
 • Delta i pårørendesamlinger  x 2 pr år
 • Samarbeid med pårørende vektlegges. Tilnærminger  er blant annet nettverksmøter/ Åpen dialog og psykoedukative en-familiegrupper.
 • Pasienter inviteres  til behandling i gruppe med  recoveryarbeid/ bedringsprosesser - IMR ( illness management recovery) som ledes av IMR terapeuter i teamet.
 • I perioder arrangeres gruppetilbud til pasienter med Bipolar 1 lidelse.   
 • Som behandler vil du ha et utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten og fastleger. Periodevis er ambulering er en del av metodikken i psykoseteamet.
 • Som behandler har du ansvar for å innkalle til samarbeidsmøter med pasienten, pårørende, 1. linjetjenesten, fastlege , avdelinger innad i AHUS og FACT Gardermorregionen.
 • Du må ha førerkort i klasse B.
 • I perioder deltar vi i forskningsprosjekter som medfører arbeidsoppgaver for sykepleiere.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha kunnskap om helsemyndighetenes føringer og om lov- og forskriftsverk. Ha forståelse for spesialisthelsetjenestens oppdrag og  rolle i behandlingsapparatet og kjennskap til relevante nasjonale retningslinjer.
 • Erfaring  og genuin interesse for målgruppen som beskrives.
 • Erfaring fra poliklinisk arbeid, men opplæring gis.

Personlige egenskaper

 • Vi søker en psykiatrisk sykepleier som evner å arbeide selvstendig samtidig med at du er en del av et fagteam.
 • Du må evne å ta selvstendige avgjørelser og sykepleiefaglige vurderinger.
 • Du må evne å koordinere og gjennomføre tiltak som er viktig for vår målgruppe.
 • Du må ha god evne til samhandling innad i  teamet, DPØ, Ahus , andre HF og 1. linjetjenesten.
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner, beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • DPS Øvre Romerike på Jessheim kan tilby et godt arbeidsmiljø.
 • Vi har fokus på fag og fagutvikling og arbeider tverrfaglig
 • Ukentlig felles internundervisning
 • Divisjon psykisk helsevern har en egen Forsknings- og utviklingsavdeling (FOU)
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.

Om arbeidsgiveren

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Kontaktinformasjon

Kristin Andersen Landet

Seksjonsleder

 Telefon:+4797661359

LIz Bakken

Psykiatrisk sykepleier

 Telefon:63941300

Annonse
Annonse