fbpx Prindsen mottakssenter søker sykepleiere til helgestillinger | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Prindsen mottakssenter søker sykepleiere til helgestillinger

Kan det være deg vi ser etter?

Prindsen mottakssenter er et helse- og sosialfaglig lavterskeltiltak for mennesker med rusrelaterte utfordringer. Mottakssenteret inngår i Oslo kommunes handlingsplan for sentrumsarbeidet. Vårt samfunnsoppdrag er å fremme mestring og endring med utgangspunkt i individuelle behov. Kartlegging av hva som oppleves viktig for den enkelte står sentralt i arbeidet. Mottakssenteret skal bidra til samarbeid og videreformidling til ordinært hjelpeapparat. Et varig hjem og desentralisering av tjenester til målgruppen er et overordnet mål. Vi holder til i Oslo sentrum og er organisert under Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten, Oslo kommune.

Målgruppen er personer over 18 år med rusrelaterte utfordringer. Prioritert innsats rettes mot personer med omfattende rusbruk og tilleggsutfordringer som somatisk og psykisk helseproblematikk, ustabil bosituasjon, økonomiske og sosiale vansker."

Vi skal bidra med skadereduserende tiltak for å redde liv og forebygge helsemessig skade. Mottakssenteret tilbyr smittevernsutstyr, kartlegging av brukers situasjon og behov, rom for inntak av rusmidler i trygge og hygieniske omgivelser, helsetjenester, akuttovernatting, hjelp til hjemreise, mulighet for oppfølging og videreformidling til ordinært hjelpeapparat. Vi tilbyr i tillegg kunnskapsformidling og veiledning av eksterne samarbeidsparter.

Prindsen mottakssenter har nær 60 årsverk bestående av blant annet renholdere, miljøterapeuter, sosialkonsulenter, verneassistenter, sykepleiere, fagkonsulenter, erfaringskonsulent, psykolog, andre universitetsutdannede samt ledere. Tjenestene som tilbys er organisert i tre team; Akuttovernattingen, Brukerrommet og Mottaksteamet.

Brukerrommet og Mottaksteamet skal nå utvide åpningstiden lørdag og søndag. Vi skal derfor rekruttere helgestillinger i størrelsesorden 14-20%, med arbeid hver tredje helg. Oppstart er planlagt til tidlig januar 2024. Ved ansettelse må man påberegne å bidra på alle team på mottakssenteret.

Brukerrommet tilbyr personer som inntar rusmidler blant annet hygieniske og trygge omgivelser, samt råd og veiledning i tryggere bruk. Mottaksteamet tilbyr rent brukerutstyr, sosialfaglig oppfølging, helsetjenester/feltpleie, bistand til hjemreise og en åpen hage deler av året. Hvis nettopp DU blir motivert av dette givende samfunnsoppdraget, håper vi å høre fra deg!

Husk å merke søknaden din med hvilket team du søker stilling hos. Kun digitale søknader vil bli vurdert.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier. Personer som er i et relevant studieforløp vil bli vurdert dersom det ikke er søkere med fullført sykepleier-utdanning
 • Videreutdanning innen rus og/eller psykisk helse er en fordel
 • Bred erfaring innen rus- og avhengighetsproblematikk er en fordel
 • Kjennskap til tiltaksapparatet i Oslo som er relevant for arbeidet med målgruppen er en fordel
 • Kjennskap til HK-velferd og GAT eller tilsvarende systemer er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk (godkjent norskkurs B2/C1 i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk)
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse

Vitnemål, karakterutskrifter, attester og HPR-nummer må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen. Utenlandske søkere, eller søkere med utenlandsk utdanning, må fremlegge generell godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på utenlandsk utdanning.

Personlige egenskaper

 • Du må ha et stort engasjement for, og et reflektert forhold til brukergruppen
 • Du må evne å stå i krevende situasjoner og relasjoner
 • Du må være endrings- og utviklingsorientert, og kunne takle en hektisk og uforutsigbar hverdag
 • Du er raus, løsningsorienter og konfliktdempende, samtidig som du kan være tydelig og sette grenser
 • Du har evne til samarbeid og fleksibilitet
 • Du takler stress, er strukturert og evner å jobbe etter rutiner
 • Du er ansvarsbevisst og kan ta selvstendige faglige vurderinger og utvise skjønn innenfor regelverket
 • Du må kunne arbeide i tråd med Oslo kommunes verdier, etiske prinsipper, personal- og akanreglement
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø bestående av ansatte med høy faglig kompetanse
 • Dynamisk og løsningsorientert miljø i et fagfelt i stadig utvikling
 • Ingen kjedelige og rutinepregede dager
 • Veiledning og gode opplæringsrutiner
 • Velferdsetaten har ulike bedriftsidrettslag og eget kor
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Oslo pensjonsforsikring - som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Avlønning som autorisert sykepleier vil ligge innenfor lønnstrinn 31- 44 (kr. 541 500,- til kr. 672 500,- i 100% stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet.
  Uten fullført bachelorgrad innen relevant fagområde: Avlønning som verneassistent i lønnstrinn 20 - 25 (kr. 481 050,- til 506 900,- i 100% stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet. Turnustillegg kommer i tillegg.

Kontaktpersoner

Hanne Wenche Langaas, Seksjonsleder, 94 88 02 30
Pil Derås, Teamleder Mottaksteamet, 97 50 32 13

Vi ser frem til å høre fra deg.

Elektroniske søknader foretrekkes.

Om arbeidsgiveren

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Velferdsetatens hovedoppgaver er sosial- og boligvirkemidler, botiltak, institusjoner og andre tiltak for rusavhengige, samt anskaffelser og kontraktsstyring på området sosiale tjenester og TT. Etaten har ansvar for byomfattende sosiale tiltak i Oslo sentrum, og samarbeider med frivillige organisasjoner innen Oslos helse- og velferdssektor.

Informasjon om Velferdsetaten finner du på www.oslo.kommune.no

Annonse
Annonse