fbpx Lyst på en spennende og utfordrende lederstilling i Norges første demenslandsby? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Lyst på en spennende og utfordrende lederstilling i Norges første demenslandsby?

Carpe Diem demenslandsby i Bærum er den første i sitt slag i Norge, og representerer nytenkning og videreutvikling av helse- og omsorgstjenester for personer med demens. Målet er at beboerne skal leve et så vanlig liv som mulig, med butikk, cafédrift og ulike aktiviteter i et trygt og tilpasset miljø i samspill med pårørende, nærmiljø, frivillige og ansatte.

Carpe Diem demenslandsby ble åpnet i 2020 og er et bokonsept for personer med en demensdiagnose som har behov for heldøgnsomsorg. Landsbyen har i dag 158 beboere og 180 årsverk. Tjenesten yter også dagsentertilbud. Å være leder for Carpe Diem demenslandsby er en faglig utfordring du knapt finner maken til i Norge. Det er knyttet store forventninger til landsbyen, og oppmerksomheten fra inn- og utland, fra brukere og pårørende, fagfeller, akademia og kommunen er stor.

Les mer her
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/sykehjem-og-omsorgsboliger/sykehjem-bo-og-behandlingssenter/carpediem/

Ta gjerne uforpliktende kontakt med partner Randi Flugstad i Amrop, tlf. 905 84 138 eller kommunalsjef for sykehjem og helsehus Therese Nitter, tlf. 416 70 674. 

Arbeidsoppgaver

Carpe Diem demenslandsby skal være et kompetansesenter for hele kommunen, og kunnskap om god demensomsorg skal bidra til at flere personer med en demensdiagnose kan bo trygt hjemme i fremtiden. For å innfri på denne ambisjonen, trengs det en samlende leder som evner å balansere god drift og videreutvikling av tjenesten. Du vil som tjenesteleder ha totalansvar for fag, økonomi, personal, HMS og medbestemmelse. Videre skal du bidra til at kompetanse og innovative løsninger benyttes i det helhetlige tilbudet til personer med demens i kommunen. Basert på erfaringer fra den første driftsperioden, vil det også være behov for å gjennomføre en tilpasningsprosess for å sikre solid og bærekraftig drift både faglig og budsjettmessig. Det er fortsatt faglig nybrottsarbeid og store muligheter for å forme dette unike og viktige tilbudet i tråd med kommunens politiske føringer og kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet».
 
Som tjenesteleder inngår du i ledergruppen til kommunalsjef for sykehjem og helsehus og må være en aktiv lagspiller her. Du vil også samarbeide på tvers av tjenestene innenfor Aldring og Mestring. Du må evne å samarbeide godt med de andre tjenestene for å sikre at Bærum kommune har en helhetlig ressursutnyttelse.
 

Kvalifikasjoner

  • Du må ha høyere utdanning på minimum bachelornivå og det er ønskelig at du har lederutdanning
  • Vi søker deg som er en robust leder med driftserfaring fra stor og kompleks virksomhet
  • Solid ledererfaring fra tilsvarende nivå med utvist evne til å skape gode resultater fra omstillings- og endringsprosesser vil bli vektlagt
  • Erfaring fra helse- og omsorgssektoren og gjerne arbeid med demens vil være en styrke, men ikke en forutsetning
  • Erfaring fra implementering av ny velfersteknologi vil også være svært nyttig

Personlige egenskaper

  • Du bør motiveres av lederutfordringer og ha evne til å motivere og løfte dine medarbeidere. Du må være løsningsorientert, tydelig og samlende
  • Du må kunne utøve tillitsbasert ledelse, skape trygge handlingsrom og jobbe for at våre medarbeidere blir myndiggjorte, kompetente og rustet til å møte fremtidens utfordringer i helsevesenet. Dessuten må du ha høye ambisjoner på vegne av en sårbar gruppe.

Personlige egenskaper vil vektlegges.

Vi tilbyr

  • En unik mulighet innenfor et av fremtidens viktigste samfunnsoppdrag i Norges femte største kommune
  • Offentlig tjenestepensjon
  • Mulighet for kompetanseutviklingsstipend

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ber du om å bli unntatt fra denne listen, må det grunngis i søknadsportalen, og du vil få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.


Gyldig politiattest iht helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Kontaktinformasjon

Therese Nitter

Kommunalsjef sykehjem og helsehus

 Telefon:41670674

Annonse
Annonse