fbpx Liker du å lede tverrfaglige miljøer? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Liker du å lede tverrfaglige miljøer?

Er du også en samlende leder som kan veksle mellom å være lyttende og tydelig, som kan være både myndig og myk?
 
Hvis du er genuint opptatt av folkehelsen som fag og evner å få tverrfaglige grupper til å diskutere med stort engasjement, for så å trekke i samme retning, ja da vil du ganske sikkert stortrives i denne jobben. Å lose kolleger gjennom endring er også en utfordring du vil få bryne deg på, med en tjeneste som er i utvikling.
 
Du vil få ansvaret for rundt 30 medarbeidere med ulike oppgaver som å sikre at skjenkesteder tilfredsstiller kravene i bevillingen, til kontroll av støy og lysforurensning, smittevern og vaksinasjon, samt samarbeid med legetjenesten. Det vil si alt fra jurister til sykepleiere, ingeniører, fysioterapeuter og de med merkantil utdannelse. Dessuten har vi en pilot i våre rekker, men du får nesten vente til intervjuet for å finne ut av hvordan det er relevant.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med tjenesteleder Thomas Fuglerud, tlf. 456 14 244.

Arbeidsoppgaver

 • Lederoppgaver som spenner fra daglig drift til personal-, fag- og økonomiansvar. Du skal utøve nærledelse og være en god rollemodell
 • Sikre at tjenesten utøves i samsvar med kvalitetskrav og lovverk
 • Opprettholde og videreutvikle et godt arbeidsmiljø
 • Delta aktivt i tjenesteleders ledergruppe
 • Samarbeid og nettverksbygging med interne og eksterne aktører på ulike forvaltningsnivåer 
 • Stedfortreder for andre avdelinger innen tjenestestedet
 • Det må også påregnes at det kan bli noe endringer i oppgaver og ansvarsområde

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyrere utdanning innen helsefag
 • Solid ledererfaring, gjerne der du har ledet ulike fagområder
 • Kunnskap om/erfaring fra noen av fagområdene (smittevern og vaksinasjon, miljørettet helsevern, helsearbeid, bevilling, arbeid med legetjenester)
 • Vi ser også gjerne at du har lederutdanning, men lengre erfaring kan veie opp for manglende utdanning
 • Erfaring med endringsarbeid 

Personlige egenskaper

For å lykkes i jobben er det viktig at du kjenner deg igjen i disse egenskapene:

 • Du er en robust og trygg leder som evner å bygge tillit og skape gode relasjoner
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God på planlegging og gjennomføring, og kanskje særlig av endringer
 • God virksomhetsforståelse - du evner å se helheten og gjøre riktige prioriteringer

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Du vil være en del av et solid lederteam innen helsetjenester som i tillegg til Folkehelsekontoret omfatter helse ved Ila fengsel og forvaringsanstalt og krisesenteret for Asker, Bærum og Lier
 • Du vil få interessante arbeidsoppgaver med rom for personlig utvikling og god lederstøtte
 • Lønn etter avtale 
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Påvirkningsmuligheter i en klimaklok kommune som jobber for et bærekraftig samfunn

Gyldig politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må fremlegges før ansettelse.

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Kontaktinformasjon

Thomas Fuglerud

Tjenesteleder

 Telefon:+4745614244

Annonse
Annonse