fbpx Koordinator | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Koordinator

Sentralt fagforum (SF) i Norsk Sykepleierforbund (NSF) søker ny kollega som koordinator i et vikariat for 2 år med mulighet for forlengelse.

SF er en arena for alle 34 faggruppeledere, og fungerer som et samlende organ for faggruppene. SF har en leder, to koordinatorer og en administrasjonskonsulent som arbeider i NSF sentralt, og bidrar til et godt samarbeid mellom faggruppene internt og NSFs øvrige organisasjonsledd. SF skal bidra til å fremme NSFs overordnede formål, prinsipper og prioriteringer, med særlig fokus på fag, utdanning og helsepolitikk. Arbeidet til NSFs faggrupper er et viktig bidrag for sykepleiefagets identitet og SF bidrar til å videreutvikle og formidle forskning og erfaring. 

Funksjonen som koordinator vil være prosjektbasert og oppgavemessig innrettet etter vedtatte innsatsområder i NSF. Videre vil hovedarbeidsoppgaver og -ansvar være: 

 • Å delta i og styrke faggruppenes politiske rolle og arbeid ved å bistå faggruppene og SF i gjennomføring av NSFs strategiske arbeid.
 • Rådgi, støtte og ta initiativ til å bidra i det fag- og helsepolitiske arbeidet for både faggruppeledere og -styrer.
 • Prosjektarbeid, saksutredning og utarbeidelse av høringssvar knyttet til NSFs innsatsområder innenfor sykepleiefaget.
 • Å bygge, utvikle og opprettholde politiske nettverk.
 • Ta ansvar for planlegging, gjennomføring og koordinering av ulike konferanser og generalforsamlinger.

Du må også regne med noen administrative- og driftsmessige oppgaver, og det tilligger reiseaktivitet i stillingen. 

Vi søker en autorisert sykepleier som har følgende kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper:

 • Mastergrad innenfor sykepleierelevant retning. Bachelorgrad sammen med lang relevant erfaring fra faggruppearbeid kan unntaksvis erstatte kravet til formalutdanning.
 • Solid klinisk erfaring som sykepleier, og raskt kunne tilegne og formidle kunnskap fra ulike sykepleiefaglige fagfelt.
 • Gode IT-kunnskaper og systemforståelse.
 • Kommunikasjonsferdigheter med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Evne å arbeide med flere pågående arbeidsprosesser samtidig både selvstendig og i team, være fleksibel og har stor arbeidskapasitet.

Koordinatoren er sammen lederen for SF bindeleddet mellom faggruppene, organisasjonen for øvrig og eksterne samarbeidspartnere. Vi mener derfor at du må trives med å arbeide systematisk, samt inneha gode samarbeidsevner for å lykkes i denne stillingen. Erfaring fra organisasjons- og faggruppearbeid er ønskelig, og innehar du erfaring fra politisk arbeid vil det være en fordel.

Hos oss blir også personlig egnethet tillagt vekt.

Vi kan tilby en arbeidshverdag i tverrfaglige og inkluderende samhandlingsmiljøer med fokus på sykepleiefaglig utvikling. Du vil også få mulighet til å jobbe med politisk påvirkningsarbeid.

 Ansatte i NSF har også:

 • Tariffavtale 
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • Pensjonsavtale i KLP
 • Reise-, ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Gode velferdsordninger, som kantine og treningsrefusjon
 • Fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for hjemmekontoravtale
 • Sentrale lokaler i Kvadraturen i Oslo sentrum

Kontakt gjerne leder av Sentralt fagforum Ine Myren ine.myren@nsf.no /mobil +47 958 68 861 ved spørsmål om stillingen. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Søknaden sendes via vår elektroniske søkeløsning. Følg lenken øverst på siden.

 Vi gleder oss til å høre fra deg!

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Vi er Norges fjerde største fagforbund med nesten 130.000 medlemmer. Det å ivareta sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser er våre viktigste oppgaver.

NSF har høy etisk bevissthet i hele organisasjonen. Vi mener at et godt arbeidsmiljø også er preget av mangfold, og at medarbeidere med ulike fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiv vil bidra positivt i vårt arbeid for medlemmene. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke uten å kunne vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Lokalene våre er universelt utformet, og vi legger til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I NSF skal alle trives på sin arbeidsplass. Vi har alle et felles ansvar, men spesielt for lederne er dette en viktig oppgave. I hverdagen betyr dette mye for trygghet, samarbeid og utvikling og vi tror at folk som har det bra leverer de beste resultatene.

Annonse
Annonse