fbpx IKT rådgiver - Pasientflyt/Helselogistikk | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

IKT rådgiver - Pasientflyt/Helselogistikk

Om stillingen

Ønsker du å bidra til at helsepersonell kan jobbe mer effektivt og smartere? Ønsker du å bidra til at de får frigjort tid til pasientbehandling og at de kan kjenne på fravær av plunder og heft? Ser du verdien av smidige prosesser, og trives med å utfordre deg selv og andre til å tenke nytt og dyrke kontinuerlig forbedring? Er du tillitsskapende og god på å samarbeide i team? Evner du å skape gode relasjoner, som får folk til å dra i samme retning? 

Sykehuset i Vestfold satser på utvikling og har en rekke programmer og prosjekter som skal bidra til dette. Vi skal videreutvikle våre eksisterende systemer ved å ta i bruk det som allerede finnes av teknologiske mekanismer og skal i tiden fremover ta i bruk nye systemer som er svært viktig for sykehusets utvikling.  

Vi har etablert flere team som jobber med kontinuerlig forbedring og vi søker nå ressurs til produktteam for Pasientflyt som jobber med ulike løsninger for pasientlogistikk. I teamet jobber vi med å utvikle og forbedre teknologi som understøtter klinikerenes hverdag. Blant annet ved hjelp av løsninger som gir bedre oversikt over inneliggende pasienter og raskere tilgang til prøvesvar for behandlere. Det skal også bli enklere å klargjøre pasientrom og bestille portører, og mobiltelefonen vil bli et mer nyttig redskap i en travel hverdag.  Prosjektet Helselogistikk i Helse Sør Øst kommer med nye løsninger som vil gi flere verktøy i verktøykassen, som blant annet å gi pasienten mulighet for å selv gjøre innsjekk og oppgjør.

I teamet skal klinikere og IKT ressurser sammen løse utfordringer på sykehuset. Sammen med dyktige kollegaer søker vi å bli best mulig – for det er oss sammen som får ting til å skje. Du kjenner agil tjenesteutvikling og har noe innsikt i spesialisthelsetjenesten og vil jobbe kontinuerlig for å sikre at teamet når sine mål. Ditt ansvar å delta i teamet for å lage mest mulig verdi for klinikere og pasient. Sammen med teamet er du ansvarlig for at dere sammen holder god fremdrift. Du jobber tett med teamkoordiantor, utvikler, produkteier og arkitekt, og klinkere for å sikre at ditt team kan jobbe effektivt.  I tillegg vil du ha et ekstra ansvar for å sørge for at vi mottar verktøyene i prosjektet for Helselogisitkk på en god måte. 

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • Pådriver for brukersentrert utviklingsarbeid 
 • Identifisere behov i samarbeid med sykehusets personell gjennom løpende dialog og oppsøkende virksomhet i klinikk
 • Konfigurere løsning i samarbeid med klinikkene/brukere
 • Bidra aktivt til en høy ibruktagelse ute på klinikk og hjelpe brukerne til å utnytte muligheter i denne
 • Holde kurs, opplæring og deling av kompetanse – også ved utvikling av flere team
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av prosesser og rutiner samt dokumentasjon av dette
 • Bidra til fart og flyt i produktutviklingen samt god dialog og samhandling i teamet
 • Jobbe med backlog, leveranser, prioriteringer og løpende avklaringer sammen med produkteier/teamkoordinator.
 • Være i utviklingsarbeidet fra start til slutt (spesifisere, implementere, teste, lansere)
 • Prosjektledelse av aktuelle prosjekter ved behov 

Oppgaver og funksjon i stilling vil for øvrig følge av den utvikling og behov som avdelingen, seksjon og virksomheten til enhver tid har 

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning, minimum på bachelornivå. Relevante fagkretser kan være helsefag, IKT eller tilsvarende. Annen realkompetanse kan vektlegges eller kompensere for manglende formell utdannelse 
 • IT-teknisk forståelse for å kunne ivareta oversetterrollen mellom brukerbehov og teknisk løsning.
 • Erfaring med implementering og forbedring
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig både mot teknisk og helsefaglig personell. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

I tillegg vil det være en fordel med erfaring fra:

 • prosjektledelse
 • sykehus
 • arbeid i agile team
 • helselogistikk (bruk av informasjonstavler, mobile arbeidsflater el.)

Personlige egenskaper

 • Evne til å sette seg raskt inn i oppgaver og problemstillinger 
 • Engasjert i helseteknologi og kontinuerlig forbedring
 • Initiativrik, tydelig og løsningsorientert, selvgående profil 
 • God evne til å kommunisere og skape tillitt i fagmiljø 

Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Et inspirerende arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere og godt sosialt miljø 
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi erfarer at måten vi nå jobber på bidrar til å utvikle våre ressurser slik at vi blir attraktive i arbeidsmarkedet.
 • Arbeidsplass med sentral beliggenhet i Tønsberg, med mulighet for fleksitid
 • Medlemskap i KLP som er en av Norges beste pensjonsordninger
 • Gode forsikringsordninger. Som ansatt ved SiV HF vil du være dekket av gruppelivs-, yrkesskade- og ulykkesforsikring fritid fra tiltredelse. For mer informasjon se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Lønn etter avtale  

Vil du lese mer om vår teknologistrategi se: Teknologistrategi (siv.no)

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement 
Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.  

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Kontaktinformasjon

Nina Håkonsen Liljebäck

Seksjonsleder

Annonse
Annonse