fbpx Fagutviklingssykepleier med koordinerende funksjon - dagstilling | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Fagutviklingssykepleier med koordinerende funksjon - dagstilling

Her hos oss får du virkelig bryne deg på nær sagt hele bredden av sykepleierfaget.

Dette er en dagstilling fra mandag-fredag (37,5 t/u).

Belset omsorgsbolig hører til tjenestestedet Hjemmebaserte tjenester Rykkinn distrikt og ligger sentralt til med kort vei til offentlig kommunikasjon. Vi søker nå etter en engasjert fagutviklingssykepleier som ønsker seg til et distrikt med mye engasjement, humor og hvor latteren sitter løst hos de ansatte.  
 
Ønsker du å jobbe i et trivelig miljø, med dyktige og engasjerte kollegaer, så er dette stedet for deg. Og lurer du på hvordan du kommer deg hit kan vi opplyse om at det både går bane og buss med gode tilknytninger og høy regelmessighet. I tillegg disponerer vi godt med gratis parkeringsplasser for de som har egen bil til/fra jobb. Bærum kommune er med på Sykle-til-jobben-aksjonen, så vi har gode oppstillingsplasser for sykkel også. 
 
Ønsker du å bli en del av den flotte og dyktige gjengen vår?  
Send inn en søknad i dag da vel 😊  
 
Omsorgsboligen består av 46 leiligheter tilrettelagt for beboere med ulike bistandsbehov. Vårt overordnede mål er at Belset omsorgsbolig skal være et godt sted å være; både for beboere, pårørende og ansatte, og vi skal gi tjenester av høy kvalitet. Mestring og hjelp til selvhjelp står sentralt.

Arbeidsoppgaver

Som koordinerende fagutviklingssykepleier:

 • Ansvar for sykepleiefaglig observasjon, tiltak og oppfølging av beboere
 • Oppfølging av vedtak, Plo og huskelapper
 • Samarbeide tverrfaglig med fastlege, pårørende og andre kommunale instanser
 • Arbeidsoppgaver hos pasienter og administrativt arbeid
 • Bidra til å sikre forsvarlige pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
 • Ansvar for legemiddelhåndtering, samstemming og legemiddelgjennomganger
 • Veilede medarbeidere og studenter
 • Sørge for at nødvendige prosedyrer og rutiner er utarbeidet
 • Tilrettelegge og koordinere tjenesten sammen med brukerne, og sikre at brukermedvirkning ivaretas
 • Oppfølging av velferdsteknologi
 • Samarbeide tett med ledergruppen
 • Delta i fagutviklermøter på tvers av avdelinger innen tjenesteområdet

Kvalifikasjoner

 • Utdannet sykepleier med norsk autorisasjon. HPR-nr registreres i CV
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve C1 skriftlig og muntlig
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Har kunnskap om lovverk for tjenesteområdet
 • Fordel med erfaring fra vedtaksbaserte tjenester
 • Fordel med  relevant videreutdanning, 60 stp

Personlige egenskaper

 • God til å kommunisere på tvers, både med kolleger, pasienter og pårørende
 • Er en god lagspiller med fokus på å oppnå resultater ved å spille hverandre gode
 • Tar tak i ting som må gjøres på eget initiativ
 • Har pågangsmot og bevarer entusiasmen og roen selv i vanskelige situasjoner
 • Har evne til planlegging og gjennomføring
 • Endringsvilje og løsningsorientert
 • Er innovativ og utviklingsorientert

Vi tilbyr

 • Fagutviklingssykepleier tilbys en grunnlønn som i dag ligger kr 20 000 over garantilønnen i KS-områdets tariffavtale. Ved relevant etterutdanning, minimum 30 studiepoeng, kan det eventuelt tilbys ytterligere kr 10 000 i økt grunnlønn
 • Dagstilling fra mandag-fredag (37,5 t/u)
 • Individuelt tilpasset opplæringsplan
 • Mulighet for kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Mulighet for å påvirke egen arbeidshverdag
 • Påvirkningsmuligheter i en klimaklok kommune som jobber for et bærekraftig samfunn

Annet 

Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse

Kontaktinformasjon

Maylin Urdal Johnsen

Avdelingsleder

 Telefon:99213868

Anne Berit Johansen

Tjenesteleder

 Telefon:40602138

Om arbeidsgiveren


 

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Annonse
Annonse