fbpx Er du sykepleier og har lyst på nye utfordringer? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Er du sykepleier og har lyst på nye utfordringer?

Har du lyst på nye utfordringer og verdens beste kolleger??
Ortopedisk sengepost 4A er en aktiv og hektisk enhet med 25 senger som inkluderer ortopedi og ortogeriatri.
Vi har pasienter med bruddskader, andre muskel og skjelettskader, hodeskader, multitraumer etc. Vi har også en stor andel elektiv ortopedi, som f. eks protesekirurgi.
Ortogeriatrisk seksjon gir  et tverrfaglig  tilbud til eldre med lavenergibrudd, og drives i samarbeid mellom ortoped og geriater.

Vi har nå ledig følgende stillinger for sykepleiere:

 • 2 x 100 % st. fast 
 • 4 x 75 % st. fast
 • 2 x 100 % st. vikariat

Ved interne omrokkeringer kan andre stillinger/stillingsbrøker bli ledig. Dette gjelder også andre enheter i kirurgiske senger.

For stillingene gjelder arbeid i for tiden tredelt turnus med arbeid p.t hver 3. helg, og 2 ekstra helger i året.

SSHF tilstreber så store stillingsstørrelser som mulig. På bakgrunn av dette kan deler av stillingsprosentene som er utlyst innebære å være fleksibel ansatt i kir senger. Det vil si at du på enkelte vakter kan bli flyttet til andre sengeposter internt i kir senger. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Varierte arbeidsoppgaver i form av blant annet:
  • grunnleggende sykepleie
  • pre og post operativ sykepleie
  • geriatrisk tilnærming og metode
  • delta i tverrfaglig team
  • tidlig rehabilitering av pasienter
  • planlegging av utskrivelse, samhandling med kommunehelsetjenesten og andre administrative oppgaver

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring fra arbeid med ortopedi/rehabilitering/geriatri ønskelig
 • Må beherske norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Positiv, ansvarsbevisst og strukturert
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Stabilitet, faglig og personlig trygghet
 • Endringsvilje og evne til å tåle til tider høyt arbeidstempo
 • Trives i et aktivt og travelt miljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Meget bra arbeidsmiljø med kolleger som spiller hverandre gode
 • God opplæring
 • Tverrfaglig samarbeid, kolleger med høy kompetanse
 • Kompetanseutvikling i faglig miljø
 • Nyansattsamtale
 • Pt. fleksibel turnus
 • Pensjonsordning i KLP

Kontaktinformasjon

Linda A Stiansen Johansson

Enhetsleder Orto 4A

 Telefon:38 07 31 72

Bettina Døsvik

Ass. enhetsleder Orto 4A

 Telefon:38 07 31 65

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Annonse
Annonse