fbpx 100 % fast stilling som psykiatrisk sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

100 % fast stilling som psykiatrisk sykepleier

Vi tar utfordringene!

Gjør du?
Kom til oss og det gode liv som leves!

Om stillingen

Rus- og psykisk helsetjenester i Lebesby kommune omfatter psykolog og miljøterapeut rus. Tjenesten gir tilbud til sine innbyggere fra 18 år som har utfordringer med rus/og eller psykisk helse, og er en del av kommunens forebyggende tjeneste.

Det er etablert ett samarbeid mellom kommunene Lebesby, Gamvik, Porsanger og Kautokeino om digitalt FACT Sámi klinihkka

Vi ønsker deg som er faglig engasjert, trives med utfordringer og jobber selvstendig. Som er ansvarsfull, pliktoppfyllende, lojal og godt humør. Som er opptatt av relasjoner og evne til å motivere, inspirere og skape tillitt. Som liker fleksibilitet da tjenesten kan være noe uforutsigbar.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, oppfølging, koordinering
 • Støttesamtaler, terapeutiske samtaler
 • Delta i kommunalt kriseteam
 • Tverrfaglig samhandling og veiledning innad i egen tjeneste og andre kommunale tjenester

Kvalifikasjonskrav

 • Vi ønsker fortrinnsvis offentlig godkjent sykepleier med videreutdaning innen psykiatri/psykiatrisk helsearbeid, med erfaring innen rusfeltet, men andre med kompetanse innen arbeidsområdet rus/psykiatri kan bli vurdert.
 • Personlig egnethet, samarbeidsevne, fleksibilitet, lojalitet og evne til å arbeide selvstendig vektlegges
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i skandinavisk
 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Vi tilbyr

 • Et positivt arbeidsmiljø og kollegaer som tar godt i mot deg
 • Spennende og varierte faglige utfordringer
 • Lønn i hht. tariff og avtaleverk 

Annet:

 • Vi ønsker alle søknader og CV elektronisk i jobbnorge.no
 • Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju, og vitnemål og attester medbringes da.
 • Det må oppgis to referanser av nyere dato i søknaden.
 • Tiltredelse: snarest etter avtale
 • Meroffentlighet
  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil da bli vurdert i forhold til offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søkere vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. 

Vil du vite mer

 • For nærmere opplysninger om stillingen og stillingsbeskrivelse, ta kontakt med helse- og omsorgssjef Muna Larsen på tlf 47 82 90 05
 • Lebesby kommune har tatt stilling til markedsføring av stillingen og ønsker ikke å bli kontaktet av andre enn søkere.

Om oss

Lebesby kommune er en kyst - og fjordkommune i Midt-Finnmark. Kommunesenteret er Kjøllefjord som ligger på Nordkinnhalvøya. Lebesby kommune har ca 1250 innbyggere, hvorav i underkant av ca 1000 bor i kommunesenteret Kjøllefjord. Næringsveiene i kommunen er fiskeri, jordbruk, havbruk og offentlig tjenesteyting, samt privat handel og service. Vi kan tilby barnefamilier rimelig barnehage- og SFO priser, samt fritidsaktiviteter i regi av kommunen og lag- og foreninger. Lebesby er også kraftkommune med inntekter fra to vannkraftverk og en vindpark.

Lebesby er kjent for sin optimisme og stå på-vilje, aktive ildsjeler og mangfoldet av lag og foreninger. Bolyst og omdømmearbeid står i fokus. Se også www.visitnordkyn.comvår hjemmeside og Facebookside

Spørsmål om stillingen

Muna Larsen

Helse- og omsorgssjef

47829005

muna.larsen@lebesby.kommune.no

 • Lebesby kommune ligger innenfor statens tiltakssone med lavere skatter, nedskriving av studiegjelde m.v.
 • Gode velferds- og andre personalordninger, herunder oppstartstilskudd til de som flytter til kommunen
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Gratis barnehageplass og rimelig Sfo
 • Mange fritidsaktiviteter i regi av kommunen og lag- og foreninger
Annonse
Annonse