fbpx Spennende lederstilling som avdelingssykepleier på Observasjonsposten | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Spennende lederstilling som avdelingssykepleier på Observasjonsposten

Observasjonsposten (OBA) er i dag en korttidspost med 22 sengeplasser, fortrinnsvis for pasienter med forventet behov for 1-2 døgns innleggelse. Pasientpopulasjonen er bredt sammensatt, og sengeposten har tett samarbeid med andre fag og spesialavdelinger. Posten inneholder også en tverrfaglig enhet forbeholdt pasienter med sammensatte problemstillinger innen akutt rus/ psykiatri og somatikk. Her er det et tett samarbeid mellom de nevnte fag med mange yrkesgrupper involvert. 

OBA er en seksjon i Mottaks-, observasjons- og behandlingsavdelingen (MOBA). MOBA består av fire kliniske seksjoner: akuttmottak, skadepoliklinikk, OBA og diagnostisk senter. MOBA er organisert sammen med bl.a medisinsk, kardiologisk og reumatologisk avdeling i Mottaksklinikken. Avdelingssykepleieren er en del av ledergruppen i MOBA, og rapporterer til avdelingssjefen.

I Nye SUS vil antall sengeplasser i seksjonen øke til 39 senger, og det pågår et spennende arbeid med å videreutvikle sengeposten og korttidskonseptet i samarbeid med flere faggrupper, som f.eks. kardiologi, gastrokirurgi og traumatologi. Organisasjonen har allerede startet med endringsprosesser av sengepostrutiner, interne arbeidsprosesser samt arbeidsoppgaver for linjeledere. Det er avgjørende med engasjement og involvering fra ledelsen for å videreutvikle OBA inn mot nytt sykehus på Ullandhaug. I forbindelse med flytting til nye SUS vil arbeidssted bli endret.

Vi søker en avdelingssykepleier med bred klinisk erfaring. Søkeren må ha evne til å være helhetstenkende, nytenkende og løsningsorientert i utviklingen og driften av posten i tråd med avdelingen og sykehusets mål. Det er også viktig at søkeren har gode samarbeidsevner, kommunikasjonsevner og kan samhandle på tvers av fag, profesjoner og organisasjon.

Vi planlegger intervju mandag 30 oktober. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 26.10.2023

Arbeidsgiver: Helse Stavanger HF

Sted: Stavanger

Stillingstittel: Avdelingssykepleier OBA

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4715474119

Arbeidsoppgaver

 • Lede, organisere og administrere OBA
 • Personal, budsjett- og resultatansvar
 • Ansvar for godkjente turnusplaner
 • Ansvar for HMS og kvalitetssikringsarbeid i posten
 • Sørge for at sykepleiens kvalitet er av faglig forsvarlig standard
 • Sikre god samhandling innen egen avdeling, og godt samarbeid med samarbeidende avdelinger
 • Pådriver for endringsprosesser

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med bred klinisk erfaring
 • Erfaring og utdanning innen ledelse vektlegges
 • Erfaring og utdanning innen forbedringsarbeid og/eller forskning er en fordel
 • Erfaring og utdanning innen HMS-arbeid er en fordel 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Har evne til å lede og motivere andre
 • Være ansvarsbevisst, selvstendig og engasjert
 • Evne til å arbeide målrettet og strukturert med arbeidsoppgaver, kunne delegere oppgaver
 • Beslutningsdyktig og resultatorientert
 • Nytenkende og endringsorientert
 • Evne til å tenke helhetlig
 • Du må trives i et aktivt arbeidsmiljø, like varierte utfordringer og kunne jobbe både tverrfaglig og selvstendig
 • Være synlig og tilstede i avdelingen
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Varierende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Mulighet for etterutdanning, kurs og seminarer
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Øistein Rønneberg Mjelva
Avdelingssjef MOBA
Telefon: 91578779

Adresse: Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4019 Stavanger
Åpne veibeskrivelse (i ny fane)

Om arbeidsgiveren

 

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Annonse
Annonse