fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Vi har fast stilling ledig som sykepleier ved Midsund omsorgssenter:
- Sykepleier 100 % for tiden på natt med arbeid på helg.

Som sykepleier i Molde kommune har du gode lønns- og avtalevilkår:

- Vi har bonusordning for sykepleiere, der alle får lønn tilsvarende minimum 8 års ansiennitet.
- Funksjonstillegg for arbeid på natt, per tiden 30 000 kr per år i 100 % stilling
- Funksjonstillegg for å ha ansvar for videolegevakt, per tiden 15 000 kr per år i 100 % stilling
- Vi kan tilpasse arbeidstid i forhold til fergeavganger.
- Gratis ferge fra fastlandet.
- Vi ser på muligheter for ulike arbeidstidsordninger.
- Vi starter med årsturnus fra november 2023.
- Du er velkommen til dialog omkring stillingen og betingelser.

Beskrivelse av arbeidssted

Midsund omsorgsdistrikt består av omsorgssenter, hjemmetjeneste, kjøkken og dagsenter. Ved omsorgssenteret har vi tre avdelinger, en for langtidsopphold, en for korttidsopphold og en for skjermet demens. På korttidsavdelingen har vi også en observasjonsseng, for personer som har behov for tettere oppfølging i en avgrenset periode for å unngå sykehusinnleggelse. Hjemmetjenesten gir tjenester i hjemmet og omsorgsboliger, samt et bofellesskap. Herunder er det også hjemmehjelp, som består av renhold og praktisk bistand i hjemmet, samt BPA (brukerstyrt personlig assistanse). 

Sykepleierne ved omsorgssenteret og hjemmetjenesten samarbeider tett med hverandre, og har også ansvar for videolegevakt på kveld/natt/helg. Nattevakter på omsorgssenteret har også ansvar for hjemmebaserte tjenester og trygghetsalarmer.

Les mer om hvordan det er å jobbe som sykepleier i Molde kommune: Jobb som sykepleier i Molde kommune

Midsund er et øysamfunn som ligger like utenfor Molde, og kan by på flotte naturopplevelser. Vi har mange turstier ved fjord og fjell, og ikke minst Midsundtrappene - steintrappene som har blitt en nasjonal attraksjon til ulike fjelltopper. Vi har også hengekøyepark både på fjellet og ved sjøen, kaféer og aktivitetssenter der man kan leie utstyr som f.eks. hengekøye, el-sykkel og kajakk.

Les mer om hvilke tilbud og muligheter som finnes i Midsund: Portal Midsund

Hovedoppgaver

Sykepleier:

 • er direkte underlagt avdelingsleder
 • rapporterer om oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste leder
 • er ansvarlig i forhold til den helhetlige pleie til pasienten og for egen yrkesutførelse på alle plan
 • skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter og de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav

Ansvar for videolegevakt innebærer å bistå legevakt med konsultasjon av pasienter i Midsund slik at de ikke trenger å reise inn til legevakt i Molde. Oppgaver kan være f.eks. enkle laboratorieundersøkelser som å måle CRP eller urinanalyse, levere ut medisin etter ordinering fra lege og sårbehandling. Opplæring vil bli gitt, og innebærer blant annet 2-dagers kurs i akuttmedisin. 
 

Kvalifikasjoner

 • autorisasjon som sykepleier i Norge
 • relevant erfaring
 • relevant tilleggsutdanning
 • evne til omstilling og kunne trives i en hektisk hverdag
 • kreativ og nytenkende
 • kunne arbeide selvstendig, ta ansvar og være faglig bevisst
 • ha evne til å samarbeide med ulike yrkesgrupper
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunens etiske regler der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning.  
 

Vi tilbyr

 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale med lønnskompensasjon for relevant videreutdanning.
 • Bonusordning for sykepleiere – alle får lønn tilsvarende minimum 8 års ansiennitet.
 • Per tiden 15 000 kr funksjonstillegg per år i 100% stilling for å ha ansvar for videolegevakt.
 • Per tiden 30 000 kr funksjonstillegg per år i 100 % stilling for å jobbe på natt.
 • Vi kan tilpasse arbeidstid i forhold til fergeavganger.
 • Du er velkommen til dialog omkring stillingen og betingelser.
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, sykepleiere har pensjonsavtale gjennom KLP.
 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for faglig utvikling og utfordringer.
 • Den som tilbys stilling i Molde kommune, vil få det skriftlige tilbudet på e-post.
   

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir benyttet. Godkjente kopier og vitnemål  tas med ved et intervju.
 

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4
 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Annonse
Annonse