fbpx Fagutviklingsrådgiver, døgnområde 4 - nevrologi, slag | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Fagutviklingsrådgiver, døgnområde 4 - nevrologi, slag

Vår fagutviklingsrådgiver har gått over til annen stilling i avdelingen, og vi søker derfor etter en ny fagutviklingsrådgiver. Stillingen er en 100 % stilling, men om du kun ønsker 50 % kan dette være en mulighet. Ønsket må da begrunnes, og kan kombineres med en sykepleiestilling i avd. 

Vi søker etter deg som brenner for sykepleiefaget og som ønsker å være med å videreutvikle avdelingen vår. Du må ha interesse for pasienter med nevrologiske sykdommer og slag - både knyttet til akuttnevrologi, kroniske tilstander og akutt rehabilitering. I tillegg må du ha gode formidlingsevner og trives med å jobbe i team så vel som selvstendig. Du bør trives med å jobbe i et hektisk sykehusmiljø.

Som fagutviklingsrådgiver vil du få muligheten til å aktivt bidra med å utvikle avdelingen videre i samarbeid med avdelingens lederteam, i form av kvalitetsarbeid, fag- og kompetanseutvikling og prosessforbedring. Du må ha evne til selvstendig tenkning og være løsningsorientert. Gode IKT kunnskaper er en fordel. Som avdelingens fagutviklingsrådgiver vil du også være del av et felles fagutviklingsnettverk ved SØ. Dette nettverket har månedlige samlinger hvor det er fokus på forskjellige temaer. Nettverket kan også bidra med gode råd og veiledning. 

Stillingen innebærer klinisk arbeid hver 3. helg (fredag, lørdag og søndag), samt ved ferieavvikling. Det må også påberegnes noe klinisk arbeid ved uforutsett fravær. Bed-side undervisning vil være en del av stillingen.

Døgnområde 4 er en del av nevrologisk avdeling og har ansvaret for nevrologiske tjenester til befolkningen i hele Østfold fylke og pasienter tilhørende Vestby kommune. Til sammen en befolkning i overkant av 300.000 innbyggere. Ca. 90 % av innleggelsene ved nevrologisk avdeling er ø-hjelps innleggelser. Resterende 10 % er fordelt på elektive innleggelser og overføringer fra andre sykehus.

Avdelingen har 31 senger, fordelt på 18 slagsenger og 13 nevrologiske senger, og er delt i 3 tun hvorav det ene tunet har 2 rom med forsterket overvåkning. Dette tunet innehar også en ekstra akuttfunksjon i form av døgnkontinuerlig trombolysevakt. Vi har et tett samarbeid med fysioterapiavdelingen, og har fast tilknyttede fysioterapeuter og ergoterapeuter som er tilstede i avdelingen dagtid alle hverdager. I tillegg samarbeider vi med klinisk ernæringsfysiolog, prest og nevropsykolog etter behov.
 

Nøkkelinformasjon

 • Søknadsfrist: 30.07.2023
 • Arbeidsgiver: Sykehuset Østfold HF
 • Stillinger: 1
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4685301183

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for døgnområdets undervisningsdager, samt at disse inneholder temaer som er aktuelle for døgnområdet og medarbeiderne
 • Bed-side undervisning
 • Bistå medarbeiderne ved faglige spørsmål
 • Tilrettelegge for systematisk kompetanseutvikling innen praktiske ferdigheter ihht SØ sin funksjonsbeskrivelse for fagutviklingsrådgiver
 • Utarbeide og vedlikeholde prosedyrer, samt veiledende behandlingsplaner
 • Delta i arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring av praksis og risikovurderinger 
 • Delta på fagutviklingsrådgivernettverk i SØ
 • Samarbeide med andre fagutviklingsrådgivere og ressurspersoner i klinikken
 • Implementering og oppfølging av prosedyrer og krav
 • Opprette, oppdatere og følge opp avdelingens kompetanseplaner
 • Ansvar for gjennomføring av faglunsj i avd hver 14. dag
 • Oppfølging av nyansatte, og gjennomføring av fagsamtaler
 • Døgnområdets studentansvarlig

Kvalifikasjoner

 • Godkjent norsk autorisasjon som sykepleier
 • Minimum 2 års klinisk erfaring fra arbeid med nevrologiske- og/eller slagpasienter
 • Fag-aktuelle kurs og/eller utdanning er en fordel
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt

Personlige egenskaper

 • Er metodisk og systematisk, planlegger, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt 
 • Evner å formidle egen fagkunnskap tydelig, både i grupper og på tomannshånd, samt klarer å engasjerer medarbeiderne på en overbevisende måte
 • Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte. Gir tydelige tilbakemeldinger og lytter til andre
 • Støttende og oppmuntrende, og har en genuin interesse for å hjelpe andre med å lykkes
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon. Jobber mot å nå teamets mål
 • Er klar over egne styrker og svakheter, og søker muligheter for egenutvikling 
 • Evner å skape åpne og tillitsfulle relasjoner, behandler alle rettferdig og med respekt
 • Strukturert og selvstendig
 • Evner å tenke klart, reagere rolig og beholde fokus selv i møte med utfordrende situasjoner, stramme tidsfrister og store arbeidsmengder
 • Høy gjennomføringsevne
 • Initiativrik og ansvarlig
 • Personlig egnethet 

Vi tilbyr

 • Deltakelse i nettverk for fagutviklingsrådgivere i SØ, med gode muligheter for faglig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Stillingen er på dagtid, men innebærer for tiden turnusarbeid hver 3. helg, samt i ferier
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktinformasjon
 

Marianne Stensland
Seksjonsleder

Telefon: 69863220

Adresse:Kalnesveien 300, 1714 Grålum, Norge
Åpne veibeskrivelse (i ny fane)

Om arbeidsgiveren

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

Annonse
Annonse