fbpx Viken fylkeskontor søker rådgivere | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Viken fylkeskontor søker rådgivere

Vi har to ledige 100 % rådgiverstillinger; en fast stilling og ett vikariat for inntil ett år.

NSF har høy anseelse i samfunnet og vokser jevnt i medlemsmasse. Vi jobber for våre medlemmer og tillitsvalgte. Det er høyt ambisjonsnivå i organisasjonen med god resultatoppnåelse. Som rådgiver i NSF vil du bl.a. få være med på å bedre sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår. Du vil bli en del av et aktivt, spennende og dedikert arbeidsmiljø. NSF Viken har over 23.000 medlemmer. Fylkeskontoret har fylkesleder, 2 nestledere, administrativ leder og 11 ansatte. Vi holder til i trivelige og moderne lokaler i Oslo sentrum.

Rådgivere i NSF har en variert og utfordrende arbeidshverdag, og stillingene innehar følgende hovedarbeidsoppgaver og ansvar:   

 • Saksbehandling og rådgivning til medlemmer og tillitsvalgte, særlig innenfor arbeidstid og det arbeidsrettslige området.
 • Bistå tillitsvalgte i lokale forhandlinger.
 • Utadrettet kontakt med medlemmer og tillitsvalgte.
 • Bidra i undervisning på tillitsvalgtkonferanser.
 • Understøtte politisk ledelse i fylket.
 • Kursansvar og undervisning i forbindelse med opplæring av tillitsvalgte.
 • Mediearbeid, herunder også nettsider og sosiale medier.
 • Strategisk medlemsarbeid.

Du må påregne noen administrative- og kontortekniske oppgaver, og det tilligger noe reiseaktivitet i stillingene.

Vi søker deg som er autorisert sykepleier med følgende kvalifikasjoner, erfaring og personlige egenskaper:  

 • Meget god kunnskap om arbeidstid, turnus og erfaring med arbeidstidssystemer.
 • Utdanning fra universitet eller høgskole innenfor fagfeltet arbeidsrett, helserett, veiledning og/eller pedagogikk. Særlig relevant erfaring kan unntaksvis kompensere for formell utdannelse.
 • Erfaring fra arbeid knyttet til lov- og avtaleverk innenfor interessepolitisk område.
 • Relevant erfaring fra saksbehandlings- og utredninger, særlig innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • God innsikt i helsetjenesten, det politiske system og organisasjonsarbeid vil være en fordel.
 • Erfaring med tillitsvalgtarbeid og undervisning vil bli vektlagt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Høy digital kompetanse som vises i kunnskap og trygghet i bruk av IT-verktøy i det daglige.
 • Svært gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Bidra aktivt til et inkluderende arbeidsmiljø, er fleksibel og real.

Relevant arbeidserfaring i Viken fylke kan være en fordel, og personlig egnethet blir tillagt vekt.

 Vi tilbyr deg å bli med i et sterkt team i en innovativ organisasjon med gode muligheter for faglig- og personlig utvikling samt:

 • tariffavtale
 • konkurransedyktig lønn etter avtale
 • pensjonsordning i KLP
 • reise- ulykkes og gruppelivsforsikring
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • hyggelige kollegaer og høy trivsel

Ta gjerne kontakt med administrativ leder Sigrid Karin Tvedt på telefon 901 14 077 for mer informasjon. Alle henvendelser behandles konfidensielt.  Søknad sendes inn til vår elektroniske søkeløsning, se lenke øverst i annonsen.  Merk søknaden om du søker fast- og/eller vikariatstilling.

Tiltredelse etter avtale, og vi gleder oss til å høre fra deg!

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Vi er Norges fjerde største fagforbund med nesten 130.000 medlemmer. Det å ivareta sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser er våre viktigste oppgaver.

NSF har høy etisk bevissthet i hele organisasjonen. Vi mener at et godt arbeidsmiljø også er preget av mangfold, og at medarbeidere med ulike fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiv vil bidra positivt i vårt arbeid for medlemmene. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke uten å kunne vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Lokalene våre er universelt utformet, og vi legger til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I NSF skal alle trives på sin arbeidsplass. Vi har alle et felles ansvar, men spesielt for lederne er dette en viktig oppgave. I hverdagen betyr dette mye for trygghet, samarbeid og utvikling og vi tror at folk som har det bra leverer de beste resultatene.


 

nsf.no

Annonse
Annonse