fbpx Sykepleier med videreutdanning i psykisk helse – dagtid | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier med videreutdanning i psykisk helse – dagtid

Alderspsykiatrisk poliklinikk, Akershus universitetssykehus HF

Alderpsykiatrisk poliklinikk ved Ahus vil få ledig en stilling som spesialsykepleier, og ser etter deg som trives med ett fagfelt som kjennetegnes av høy grad av kompleksitet. 

Sykepleierne ved vår poliklinikk jobber primært med voksne over 65 år, og med ett bredt spekter av psykiske lidelser i grenselandet mellom psykisk og somatisk helse, nevrodegenerative tilstander og normale aldringsprosesser. Vår poliklinikk har pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern, og som sykepleier vil du være en del av oppfølgingen av pasienter underlagt tvungent vern. Du må trives både med å jobbe selvstendig, og som en del av ulike team. Din arbeidshverdag vil veksle mellom arbeidsoppgaver på poliklinikken og ambulant virksomhet. Dagene er en blanding av planlagte og uforutsette oppgaver, fra hektisk til mer rolig. De ansattes kompetanse er vår største ressurs. Vi ønsker å knytte til oss medarbeidere som vil bidra til økt kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet. I tillegg til faglig engasjement, ønsker vi kollegaer med fleksibilitet og gode samarbeidsevner.

Vi er stolte av jobben vi gjør! Sjekk ut filmen vår om oss på YouTube/ https://youtu.be/pkJot8jPEwI  

Alderspsykiatrisk avdeling ved Ahus er en av landets største alderspsykiatriske avdelinger. Vår ambisjon er å bidra til bedre livskvalitet, og legge grunnlaget for hva som skal være god og høyspesialisert behandling av eldre med psykiske lidelser i Norge. I tillegg til poliklinikken består avdelingen av to døgnposter med henholdsvis 9 og 14 sengeplasser, og en tverrfaglig behandlerseksjon rettet mot døgnpostene. Døgnpostene er ikke-diagnosedifferensierte, og er godkjente for behandling av pasienter i behov for tvunget psykisk helsevern. 

De sammensatte kliniske problemstillingene stiller krav til tverrfaglig tilnærming internt og eksternt. Vi har tett samarbeid med pårørende, kommune helse- og sosialtjenester, samt en rekke andre enheter i spesialisthelsetjenesten.

Avdelingen har ett fokus på forskningsaktivitet, som er organisert innunder poliklinikken. Poliklinikken har to overlegestillinger som er delt 50 % klinikk og 50 % forskning, samt at det pågår yttligere doktorgradsarbeide ved seksjonen. Forskningsaktiviteten er primært knyttet til forståelse av hjerneorganiske mekanismer, tidlig diagnostikk av kognitiv svikt og nevropsykiatriske symptomer relatert til dette. Avdelingen har en ambisjon om å knytte klinikk og forskning tettere sammen.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alderspsykiatrisk avdeling ligger på Skytta i Nittedal, med gode bussforbindelser og kort vei fra Oslo sentrum. Den som ansettes i poliklinikken, vil ha arbeidssted på Skytta i Nittedal.

Oppstart etter avtale.

Alle må søke elektronisk.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 18.06.2023
Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HF
Sted: Hagan
Stillingstittel: Spesialsykepleier
Stillinger: 1
Ansettelsesform: Fast / Heltid
Stillingsprosent: 100

Arbeidsoppgaver 

 • Administrere medisinering på tvang og frivillig.
 • Tilgjengelig for akutte oppgaver (somatiske undersøkelser, spørreskjemaer til utredning, m.m.).
 • Assistere leger på TPH-vurderinger der det er behov for det.
 • Assistere med koordinering med kommunale tjenester.
 • Utredningsskjemaer for pasienter og pårørende.
 • Undervise/forelese/veilede eksternt og internt.
 • Støttesamtaler.
 • Arbeidsoppgaver knyttet til forskning.
 • Delta i ansvarsgruppemøter, ulike nettverk, samarbeide med demensteam.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier med videreutdannelse innen psykisk helse.
 • Somatisk kompetanse.
 • Gjerne med erfaring fra akuttpsykiatri og TPH.
 • Fordel med kompetanse/erfaring med eldre/alderspsykiatri.
 • Erfaring kan kompansere for videreutdannelse etter vurdring.
 • Må ha sertifikat siden mange av arbeidsoppgavene er ambulante.

Personlige egenskaper

 • Vi søker en engasjert, ansvarsbevisst, fleksibel og strukturert medarbeider med godt humør som liker å jobbe tverrfaglig.
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et spennende, aktivt og stimulerende fagmiljø.
 • Inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift..
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring.
 • Dagtid.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst Sentral beliggenhet.
 • Godt velferdstilbud til ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og treningstilbud for ansatte.
 • Treningsrom for ansatte vederlagsfritt.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.

Kontaktinformasjon

Kevin Johan Ivanowitz
Seksjonsleder
Telefon: 958 93 910

Adresse: Brennaveien 18, 1481 Hagan, Norge
Åpne veibeskrivelse (i ny fane)

Om arbeidsgiveren

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Annonse
Annonse