fbpx Kvalitetsrådgiver | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Kvalitetsrådgiver

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling tilbyr utredning, behandling og rehabilitering til barn, unge og voksne med psykiske lidelser og  avhengighetsproblematikk, samt habiliteringstjeneste for barn, ungdom og voksne. Klinikken har både fylkesdekkende og spesialiserte enheter og lokalbasert tjenester. Tilbudet til pasientene kan være både i form av døgnbehandling, polikliniske og ambulant tjenester. Klinikken er organisatorisk inndelt i 7 avdelinger som ledes av hver sin avdelingssjef. Avdelingssjefene inngår i klinikksjefens ledergruppe. Stillingen som kvalitetsrådgiver inngår i klinikksjefens stab.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 18.06.2023
Arbeidsgiver: Sykehuset Østfold HF
Stillinger: 1
Ansettelsesform: Fast / Heltid
Stillingsprosent: 100

Arbeidsoppgaver

 • Bidra og være en pådriver til at klinikken driver sin virksomhet i henhold til internkontrollforskriftene for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten og systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
 • Ha en rådgivende funksjon for klinikkledelsen og utføre oppgaver innenfor kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet og prosessforbedring
 • Bidra med systemforståelse gjennom å hente ut, analysere, sammenstille, overvåke og rapportere sentrale kvalitets- og måleindikatorer, samt å følge opp uønskede hendelser og avvikshåndtering i Synergi
 • Være ansvarlig for opprettelse av, revisjon og distribusjon av klinikkens felles prosedyrer i det elektroniske kvalitets- og styringssystemet (EK)
 • Bidra til opplæring i kvalitets- og styringssystemet (EK) og avvikshåndteringssystemet (Synergi)
 • På oppdrag fra klinikkledelsen utarbeide revisjonsplaner, forberede, gjennomføre og følge opp aktuelle revisjoner i samarbeid med avdeling for kvalitet- og pasientsikkerhet
 • Være ressursperson og bistå ved gjennomføring av risikovurderinger i samarbeid med avdeling for kvalitet- og pasientsikkerhet
 • Være systemansvarlig for informasjonsregistere i klinikken

Være klinikkens representant i ulike utvalg, så som:

 • Klinikkens EK-utvalg (leder)
 • EK-nettverksgruppe SØ
 • Rådet for pasient og pårørendeopplæring
 • Lokal programgruppe pasientsikkerhetsprogrammet
 • HMS nettverk i SØ

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig/relevant utdanning fra høyskole/universitet
 • Det er ønskelig med utdanning på mastergradsnivå innen fagene kvalitetsarbeid, prosjektarbeid eller ledelse
 • Kjennskap til psykisk helsevern og rusbehandling
 • Erfaring med rådgivningsarbeid vil være en fordel
 • Erfaring og kompetanse i bruk av elektroniske verktøy og i å hente ut data, analysere funn og utarbeide rapporter
 • Kjennskap til lover og forskrifter som regulerer virksomheten
 • Evne til å arbeide selvstendig, være fleksibel, kunne skape engasjement og ha omstillingsevne vil bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • God organisasjonsforståelse med utpreget evne til å virke samhandlende i en stor organisasjon
 • Fungere som selvstendig og rollefast kvalitetsrådgiver
 • God vurderings- og fremstillingsevne
 • Strukturert, fleksibel og robust

Vi tilbyr

 • Interessant fagfelt i stor utvikling
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Kompetente og faglig dedikerte kollegaer
 • En selvstendig stilling med mange interne kontaktflater
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktinformasjon

Andreas Joner
Klinikksjef
Telefon: 911 22 531

Adresse: Kalnesveien 300, 1714 Grålum, Norge
Åpne veibeskrivelse (i ny fane)

Om arbeidsgiveren

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her.

Annonse
Annonse