fbpx Sykepleier / sosialkonsulenter på Drammen Legevakt, Psykososial beredskap | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier / sosialkonsulenter på Drammen Legevakt, Psykososial beredskap

Legevakt, Drammen kommune

Sykepleier / sosialkonsulenter på Drammen Legevakt, Psykosial beredskap (PSB). Er dette en jobb for deg?

Vi søker etter sykepleiere / sosialkonsulenter (PSB-ressurs) som skal jobbe i tjenesten Psykososial beredskap ved Drammen Legevakt. Du skal jobbe i en fast turnus, arbeidstid trolig kl 15.00-22.30 og 4. hver helg også på kveldstid.

Størrelse på stilling kan diskuteres, men vi har totalt behov for ca 1,5 årsverk. Kan også være aktuelt med rene helgestillinger.

For stillinger der det er krav om politiattest, etter gjeldende lover vil dette bli innhentet i forbindelse med signering av arbeidsavtalen, før tiltredelse.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 26.05.2023
Arbeidsgiver: Drammen kommune
Sted: Drammen
Stillingstittel: Sykepleier / sosialkonsulenter på Drammen Legevakt, Psykososial beredskap
Stillinger: 4
Ansettelsesform: Fast / Deltid
Stillingsprosent: 40

Arbeidsoppgaver

Drammen kommune er gjennom lov pålagt å sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Kommunen skal sørge for en helhetlig, tilrettelagt og samordnet tjeneste. En integrert del av dette er ansvaret for å levere psykososiale tjenester ved kriser, ulykker og katastrofer.

Psykososial oppfølging inneholder aspekter med både helsefaglig og sosialfaglig tilnærming. Hovedoppgaver vil være psykososial oppfølging, men det forventes også en proaktiv tilnærming ved å identifisere behovet for å forebygge utvikling av traumatiske etterreaksjoner, forlenget sorg, psykisk og fysisk sykdom, rusrelaterte og sosiale problemer. Denne oppgaven er sentral i kommunens forebyggende tilbud.

Stikkord i det daglige arbeidet vil være ulykke/traume, psykiske problemer/selvmordsproblematikk, seksuelle overgrep, vold, rus, bolig- og økonomiutfordringer. PSB har en viktig rolle også i potensielt traumatiske hendelser (trussel mot liv og helse), og i større kriser, ulykker og katastrofer.

Vi har nå behov for nye medarbeidere for å sikre den psykososiale oppfølgingen av våre innbyggere. Arbeidssted vil være i tjenesten PSB, lokalisert på, og i samdrift med Drammen legevakt.

Kvalifikasjoner

 • Må ha Bachelor i helse- eller sosialfag
 • Gjerne relevant videreutdanning
 • Erfaring fra tilsvarende tjeneste er en fordel
 • Evne til å kommunisere med ulike mennesker med klart språk
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves dokumenterte språkkunnskaper skriftlig og muntlig på nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden. 

Personlige egenskaper

 • Er modig, engasjert, romslig og kompetent
 • Har gode evner til å jobbe selvstendig, men ser også verdien i det og jobbe i team
 • Du er positiv, og har høy relasjonskompetanse
 • Du er fleksibel og har lett for å omstille deg
 • Meget god evne til å samarbeide/samhandle
 • Det vektlegges personlig egnethet til stillingen, stikkord vil være empati, ydmykhet, omsorg, evne til å tåle uforutsigbarhet og stress

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Du vil få grundig opplæring og det legges vekt på personlig utvikling
 • Lønn etter gjeldene tariff
 • Gode pensjonsordninger
 • Tiltredelse etter avtale

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen. 

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Om arbeidsgiver:

Psykososial beredskap er en egen tjeneste i Drammen legevakt og tilbyr denne tjenesten til de som bor og oppholder seg i Drammen kommune.

Tjenesten har egen fagkoordinator i full stilling på dagtid.

PSB-ressursen har eget kontor i legevaktens lokaler og samarbeider tett med øvrig legevaktpersonale.
Drammen legevakt er en egen kommunal virksomhet med vertskommuneavtale med Lier og Holmestrand kommune(Sande). Legevakten er medlem i nettverk av de 10 største legevaktene i Norge og har stort fokus på kompetanse, ledelse og organisasjon for å gi alle brukerne av legevakten en opplevelse av at vi leverer tjenester av høy kvalitet.
I tillegg til ordinær legevaktdrift og PSB, er også overgrepsmottaket organisert og lokalisert i virksomheten. 

Kontaktinformasjon

Fosnæs, Hilde S.
Avdelingsleder medisinskfaglig avdeling
Telefon: 907 29 290
E-post: hilde.s.fosnaes@drammen.kommune.no

Adresse: Rosenkrantzgata 17, 3018 Drammen, Norge
Åpne veibeskrivelse (i ny fane)

Om arbeidsgiveren

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte. 

Annonse
Annonse