fbpx Avdeling for forskningsstøtte søker monitor til kliniske studier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdeling for forskningsstøtte søker monitor til kliniske studier

Forsknings- og innovasjonsdivisjonen

Om stillingen

Avdeling for forskningsstøtte i Forsknings- og innovasjonsdivisjonen (FID) ved Akershus universitetssykehus (Ahus) yter praktisk støtte og veiledning til forskere og forskningsmiljøene ved sykehuset. Vi er i dag 26 ansatte med bred faglig erfaring og kompetanse.

Vi lyser nå ut en fast 100% stilling som monitor / forskningsrådgiver. For tiden har vi to medarbeidere som har avsatt henholdsvis 50% og 30% av stillingene til monitorering. Vi opplever stor pågang av oppdrag, og har behov for å utvide med ytterligere èn stilling. Den primære oppgaven til monitor er å monitorere/kvalitetssikre akademiske legemiddelstudier, andre intervensjonsstudier og nye metoder. Vi gir også råd til forskergrupper i alle faser av en studie. Monitoreringen vil hovedsakelig forgå på Ahus, men i fremtiden kan tjenesten utvides til også å gjelde andre sykehus (multisenterstudier). Monitortjenesten ved Ahus er under oppbygging, og dette kan innebære at arbeidsoppgavene endrer seg i takt med utviklingen. Fleksibilitet knyttet til oppgaver og organisering må derfor påregnes. Det foregår studier på alle lokalisasjoner innenfor Akershus universitetssykehus HF og monitor/forskningsrådgiver må forvente å kunne arbeide på disse lokalisasjonene, inkludert somatiske hovedlokalisasjoner som Nordbyhagen, Kongsvinger, Gardermoen og Ski, og lokalisasjoner innen Divisjon psykisk helsevern og rus.

Avdeling for forskningsstøtte tilbyr et spennende, aktivt og profesjonelt miljø med tverrfaglig representasjon fra forskjellige helseprofesjoner og administrative fag, samt jurister og bibliotekarer.  

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 21.05.2023
Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HF
Sted: Nordbyhagen
Stillingstittel: Sykepleier / farmasøyt
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100

Arbeidsoppgaver

 • Monitorere og følge opp kliniske studier fra planlegging til avslutning
 • Gjennomføre risikovurdering i samarbeid med forskergruppen og utarbeide monitoreringsplan for studien
 • Inngå avtaler for monitoroppdrag
 • Gi råd og veilede utprøvere og forskergrupper i tråd med ICH-GCP og gjeldende lovverk
 • Delta på interne og eksterne møter, samt undervise og presentere ved behov
 • Bidra i utarbeidelse av rutiner/retningslinjer og maler, og annen utviklingen av faget
 • For noen av studiene vil du kunne få rolle som lead monitor, og/eller ha et koordinerende ansvar
 • Andre oppgaver kan tilkomme, blant annet generelle internkontrolloppgaver innen forskningsområdet

Kvalifikasjoner

Vi søker en initiativrik person med engasjement for oppgaven, som har følgende kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig utdanning, fortrinnsvis på masternivå (sykepleier, farmasøyt eller annen relevant bakgrunn). Andre utdanninger kan også vurderes dersom du har relevant kompetanse og erfaring
 • Kjennskap til lov- og regelverk som regulerer forskning og Good Clinical Practice (ICH- GCP)
 • Du skriver klart, kortfattet og korrekt, og har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra pasientrettet arbeid i klinikk er ønskelig
 • Erfaring med og god kunnskap om prosessen i kliniske studier er nødvendig
 • Erfaring fra monitorering vektlegges
 • Gode IT-kunnskaper
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Evne til å planlegge og organisere
 • Evne til å arbeide nøyaktig, systematisk og selvstendig, samtidig må du kunne bidra med godt samarbeid inn i ulike team
 • Fleksibel og serviceinnstilt
 • Være opptatt av å følge prosedyrer og retningslinjer
 • Engasjert og løsningsorientert  
 • Liker variasjon i arbeidsoppgaver og kan håndtere flere oppgaver samtidig  
 • Trives med å jobbe tverrfaglig, og på tvers i de ulike nivåene i organisasjonen  
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig

Språk

 • Meget godt i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig 

Vi tilbyr

 • Et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte ansatte  
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver    
 • Gode pensjonsordninger  
 • IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv)    
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet  
 • Bedriftsidrettslag med et variert tilbud  
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass  
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei fra/til Oslo   

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Avdelingsleder for forskningsstøtte,
Karin Vassbakk,
Tlf: 480 92 669
og
Spesialrådgiver
Mariann Glenna Davidsen,
Tlf: 971 96 766   

Adresse: Sykehusveien 25, 1474 Nordbyhagen, Norge
Åpne veibeskrivelse (i ny fane)

Om arbeidsgiveren

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Vi har et raskt voksende forskningsmiljø på et høyt internasjonalt nivå som understøtter utviklingen av prioriterte medisinske og helsefaglige satsningsområder. Det er god tilgang til forskningsstøtte bl.a. innen forskningsadministrasjon, bibliotek, statistikk, kliniske studier, biobank, personvern og innovasjon. Forskningen skjer i nært samarbeid med Universitetet i Oslo, som har bygget opp et bredt utrustet forskningslaboratorium (EpiGen).

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Annonse
Annonse