fbpx Vil du være med å styrke medlemsarbeidet i en av landets raskest voksende organisasjoner? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Vil du være med å styrke medlemsarbeidet i en av landets raskest voksende organisasjoner?

En av våre kollegaer skal ut i foreldrepermisjon, og vi søker etter en spesialrådgiver i 100 % vikariat i inntil ett år. Stillingens hovedfokus er knyttet til NSFs strategiske medlemsarbeid.

Medlemsarbeidet i NSF er strukturert og målrettet, og følger en godt etablert og gjennomprøvd modell. Du vil bli en del av et sterkt faglig team i et aktivt og lærerikt arbeidsmiljø, som er organisert i generalsekretærens stab.

Dine hovedarbeidsoppgaver og-ansvar vil være:   

 • Planlegging og gjennomføring av tiltak for å styrke NSFs medlemsarbeid rettet mot hele organisasjonen.
 • Gjennomføring av analyser samt rapportering på måloppnåelse i medlemsarbeidet. 
 • Å bidra som en strategisk samarbeidspartner knyttet til medlemsarbeid i NSF. 
 • Opplæring av ansatte og tillitsvalgte i strategisk medlemsarbeid.

Det inngår en del reisevirksomhet i stillingen.

Hvem er du?

Du er autorisert sykepleier eller jordmor, og har erfaring fra arbeid som tillitsvalgt eller fra medlemsarbeid. Det er også en fordel om du har god innsikt i organisasjonsarbeid.

For å lykkes i stillingen må du ha god digital kompetanse, gjerne med erfaring fra digital markedsføring og Microsoft 365.  Du bør være fleksibel, evne å arbeide selvstendig, være strukturert og resultatorientert. Vi søker deg som også kan vise til gode samarbeidsevner og bidrar til et positivt arbeidsmiljø.

Meget god skriftlig og muntlig fremstillings- og formuleringsevne på norsk er en forutsetning. Har du pedagogisk kompetanse vil dette veie positivt.

Hos oss blir personlig egnethet tillagt vekt.

Vi kan tilby:

En arbeidshverdag preget av godt humør og høy trivsel. Du får utfordrende arbeidsoppgaver, og en mulighet til å bygge erfaring i prosjektarbeid. 

Ansatte i NSF har også:

 • Tariffavtale.  
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale.  
 • Pensjonsordning i KLP.  
 • Reise- ulykkes og gruppelivsforsikring.  
 • Mulighet for hybrid hjemmekontoravtale.
 • Gode velferdsordninger, som treningsrom og kantineavtale.
 • Sentrale lokaler i Kvadraturen i Oslo sentrum.

Om oss:

Det er høyt ambisjonsnivå i organisasjonen, stor aktivitet og god måloppnåelse. Vi kan tilby en stilling med varierte og spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i vekst.  NSF har høy anseelse i samfunnet og vokser jevnt i medlemsmasse. Vi jobber for økt innflytelse på politiske beslutninger innenfor sykepleietjenesten og for å påvirke samfunnsforholdene og helsetjenestetilbudet. Du finner mer informasjon om oss på www.nsf.no.

NSF har høy etisk bevissthet i hele organisasjonen. Vi mener at et godt arbeidsmiljø også er preget av mangfold, og at medarbeidere med ulike fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiv vil bidra positivt i vårt arbeid for medlemmene. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke uten å kunne vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Lokalene våre er universelt utformet, og vi legger til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I NSF skal alle trives på sin arbeidsplass. Vi har alle et felles ansvar, men spesielt for lederne er dette en viktig oppgave. I hverdagen betyr dette mye for trygghet, samarbeid og utvikling og vi tror at folk som har det bra leverer de beste resultatene.

Søknadsfristen er 9. april 2023 og søknad sendes inn via vår elektroniske søkeløsning. Følg lenken nederst på siden.

Tiltredelse 15. mai 2023 eller etter avtale. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Ta gjerne kontakt med stabsleder Anne Grethe Slåtten mobil +47 915 99 163 for mer informasjon. Alle henvendelser behandles konfidensielt.    

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 127.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Annonse
Annonse