fbpx Universitetslektorer i helsevitenskap (sykepleie) | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Universitetslektorer i helsevitenskap (sykepleie)

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap er det ledig en fast 100 % stilling og to midlertidige 100 % stillinger som universiteslektor i ett år, med mulighet for forlengelse.

Stillingene er knyttet til fagområdet sykepleie og spesielt mot kommunehelsetjenesten.   

Bachelor sykepleie har felles studieplan med Institutt for helsevitenskap Ålesund og Institutt for helsevitenskap i Gjøvik, og samarbeid på tvers av campus må påregnes.    

Stillingene er administrativt tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, ISM. For mer informasjon om instituttet, se www.ntnu.no/ism   

Arbeidsoppgaver

Du har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet sykepleie.  

Andre oppgaver som inngår i stillingen: 

 • veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdet  
 • deltakelse i administrativt arbeid 

Særskilt ansvarsområde: 

 • undervisning og utvikling knyttet til bachelorutdanningen i sykepleie 
 • veiledning av sykepleiestudenter i praksisstudier 

Du må påregne å bidra med undervisning i ditt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet. 

Kvalifikasjonskrav

Universitetslektor: 

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet sykepleie i henhold til krav gjengitt i §1-6 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Spesifikke kvalifikasjoner som kreves til stillingen: 

 • bachelorgrad innen sykepleie  
 • relevant mastergrad 
 • beherske bruk av e-læringsverktøy og kunne bidra med innovasjon i utdanningen 
 • må beherske norsk og engelsk på et tilfredsstillende nivå både muntlig og skriftlig 

I tråd med Personalreglementet for undervisnings- og forskerstillinger ved NTNU må du dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå: Gjennomført eget program (minimum 200 timer)/relevante kurs og egen praktisk undervisning, og opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. 

Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Ønskede kvalifikasjoner

 • klinisk erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • erfaring med ulike utdanningsoppgaver (undervisning, veiledning, forelesning, simulering/ferdighetstrening m.m) 
 • kunnskap innen patofysiologi, farmakologi og sykdomslære 
 • universitetspedagogisk basisutdanning 
 • kompetanse innen naturvitenskapelige emner i utdanningen
 • stats- og kommunalkunnskap med fokus på kommunehelsetjeneste

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som 

 • er løsningsorientert og endringskompetent  
 • har evne til å arbeide selvstendig
 • har evne til tverrfaglig samarbeid   
 • har sterkt faglig fokus og interesse for videreutvikling  
 • har god formidlingsevne 
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner   

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som universitetslektor kode 1009 vil du normalt lønnes fra brutto kr. 517 600,- til 636 700,- per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av din fagutvikling/forskningen derav kan være redusert. 

Søknaden må inneholde:

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden disse arbeidene dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

NTNU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning.

NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med professor Gørill Haugan, tlf. 97503375, e-post: gorill.haugan@ntnu.no  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR rådgiver Emilie Bach Olsen, e-post: emilie.olsen@ntnu.no 

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon

Søknadsfrist: 31.03.2023 

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleie, primærhelsetjeneste og folkehelse.

Instituttets virksomhet innen både forskning og utdanning er særlig rettet mot primærhelsetjenestens behov. ISM er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, og har rundt 360 ansatte i faste og midlertidige stillinger.

This is NTNU

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

Annonse
Annonse