fbpx Traineesykepleiere | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Traineesykepleiere

Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Gjøvik-Lillehammer 

Om stillingen

Sykehusene på Gjøvik og Lillehammer har gleden av å tilby 100% stillinger i traineeprogrammet for sykepleiere. Ordningen er for nyutdannede sykepleiere eller sykepleiere med inntil to års erfaring og gjelder for en periode på 2 år, med mulighet for videre ansettelse ved sykehuset.

Er du en som ønsker en spennende overgang fra studenttilværelse til sykepleierollen? En som ennå ikke helt vet hvilket fagfelt du dras mot? Lar du deg lett engasjere i faget? Er du trygg som person, liker variasjon og møte med nye miljøer og folk? Da er du definitivt en kandidat for oss!

Vi ønsker å tilby en god og trygg overgang fra studentlivet til å være arbeidstaker hos oss. Du vil få mulighet til å opparbeide deg allsidig erfaring og kompetanse gjennom å jobbe ved tre ulike avdelinger innenfor fagområdene akuttmedisin, indremedisin, nevrologi (kun Lillehammer) og kirurgi. Arbeidsperioden på de ulike avdelingen vil være på 8 måneder.

Gjennom deltagelse i kompetanseprogram med fagdager samt sykepleierfaglig veiledning, legges det til rette for at du får faglig og personlig utvikling i trygge rammer.

Bakgrunnen som traineesykepleier vil gi deg bred kompetanse som gjør deg attraktiv for flere interessante stillinger på sykehuset.

Traineeprogrammet starter 4. september. Det er ønskelig at du begynner i sommervikariat i forkant på den avdelingen du starter traineeforløpet på.

Du ansettes enten på Gjøvik eller på Lillehammer. Oppgi i søknaden hvilket sykehus du ønsker å jobbe ved. Traineesykepleierne inngår i avdelingenes ordinære arbeidstidsordning med arbeid hver 3. helg.

Å jobbe i Mjøsområdet vil gi deg mulighet til å kombinere en spennende jobb med en aktiv og variert fritid. Både Lillehammer og Gjøvik har et rikt kulturliv samt gode turmuligheter i naturskjønne omgivelser både på sommer og vinterstid. 

Sykehuset Innlandet har også et aktivt bedriftsidrettslag - SI aktiv

Nøkkelinformasjon

Sted: Lillehammer, Gjøvik
Stillingstittel: Traineestilling for sykepleiere
Stillinger: 8
Stillingsprosent: 100

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleieoppgaver på sengepost/akuttmottak
 • Undervisning og veiledning til pasienter og pårørende.
 • Være del av tverrfaglige team rundt pasientene

Kvalifikasjoner

 • Vi søker deg som er ferdigutdannet sykepleier våren 2023, eller har inntil 2 års erfaring.
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du ønsker faglige utfordringer
 • Du er nysgjerrig, fleksibel, tilpasningsdyktig og ønsker å jobbe på flere enheter for å bygge god kompetanse.
 • Du har gode kommunikasjonsevner og samarbeider godt med andre.
 • Du bidrar til et inkluderende arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En trygg og god overgang fra student til sykepleierrollen
 • God opplæring og oppfølging underveis i traineeperioden, med egen veileder.
 • Egne introduksjonsdager ved oppstart og fagdager underveis i forløpet.
 • Veiledning hver 3. uke sammen med andre traineesykepleiere
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Godt grunnlag for videre karriere ved Sykehuset Innlandet.
 • Mulighet for ansattbolig

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan
bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Ingrid Omtvedt
Koordinator traineeforløp
Telefon: 926 44 549

Hanne Christine Solstad Olsen
Divisjonsådgiver
Telefon: 977 52 983

Adresser Lillehammer / Gjøvik:

Anders Sandvigs gate 17,
2609 Lillehammer, Norge
Åpne veibeskrivelse

Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik, Norge
Åpne veibeskrivelse

Om arbeidsgiveren

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Gjøvik-Lillehammer er to allsidige akuttsykehus med ca 2260 ansatte. Lokasjon Gjøvik består av avdelinger innenfor akuttmedisin, gyn/føde/barsel, indremedisin, onkologi m/stråleenhet, ØNH m/søvnseksjon og hørselssentral, kirurgi, og bildediagnostikk. Lokasjon Lillehammer består av avdelinger innenfor indremedisin, kirurgi, akuttmedisin, nevrologi, barne- og ungdomsavdeling, kvinneklinikk og bildediagnostikk. I tillegg tilbyr divisjonen helsetjenester ved lokalmedisinsk senter.

Annonse
Annonse