fbpx Tjenesteleder sykehjem | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Tjenesteleder sykehjem

Blir du med på laget vårt, så er både du og vi heldige!

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Sektor Helse- og omsorg skal gi alle mulighet for et selvstendig og verdig liv. Innbyggerne skal samtidig bevisstgjøres om sitt eget ansvar for tilrettelegging for egenomsorg, ved å sørge for å ha hensiktsmessig bolig, benytte hjelpemidler, teknologiske muligheter og frivillige omsorgsressurser.

De som gir kommunale tjenester og tilbud skal ha den kompetanse som er nødvendig for å gi disse med fastsatt omfang, standard og kvalitet. Dette krever et sektorovergripende utviklingsarbeid – med målrettet stimulering av kvalitetsutvikling, effektivisering og nytenkning.

Som tjenesteleder sykehjem er du en del av den øverste ledelsen i Helse og omsorg, og er ansvarlig for 11 virksomhetsledere ved 5 omsorgssentre.
Du vil også jobbe tett sammen med resten av ledergruppen, som består av kommunalsjef og 6 andre ledere. Rådgiver er også tilknyttet gruppen.

Sektoren har et budsjett på 800 millioner kroner, har 875 årsverk og 1330 fast ansatte, i tillegg noen vikarer. Av dette har sykehjemstjenesten et budsjett på 220 millioner kroner, har 247 årsverk og 388 fast ansatte.

Arbeidsoppgaver:

Tjenesteleder har det overordnede faglige, økonomiske og administrative ansvaret for sykehjemstjenesten, i tillegg medlem av ledergruppen helse og omsorg som har det helhetlige ansvaret for sektoren. Du skal sørge for god og effektiv drift av din samlede tjeneste innenfor gjeldene lovverk, kommunale planer, budsjetter og retningslinjer.

En av de viktigste oppgavene er å sørge for god samordning mellom virksomheter, jobbe tett med andre tjenester og du skal være pådriver for utvikling av tjenestene i tråd med nye behov og krav, ny kunnskap og politiske vedtak.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier eller annen fagperson med 3-årig helse og- eller sosial høgskoleutdanning.

 • Utdanning og erfaring innenfor ledelse

 • God forståelse og erfaring innen økonomistyring

 • Erfaring fra arbeid i helse og omsorgssektoren

 • Endrings- og omstillingsevne

 • Være en motivator for tjenesten i sin helhet og de du skal lede

 • Gode samarbeidsegenskaper, og er positivt innstilt til godt og konstruktivt samarbeid med fagorganisasjoner og hovedverneombud.

 • Faglig og tverrfaglig engasjement

 • Fleksibel, selvstendig og ansvarsbevisst

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi søker en tjenesteleder som er strategisk og strukturert, at du tenker helhetlig og lar deg motivere av å være en lagspiller som samhandler godt med teamet ditt og den øvrige kommuneorganisasjonen.
Du har interesse og forståelse for samfunnets behov for velferdstjenester, nå og fremover. Samarbeid og kommunikasjon er blant dine viktigste lederegenskaper. Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

 Vi kan tilby:

 • Deltakelse i ledernettverk og fadderordning

 • Selvstendig arbeid innenfor tydelige rammer

 • Et faglig godt og fleksibelt arbeidsmiljø med masse humor

 • God pensjonsordning fra KLP

 • Lønn etter avtale

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Kontaktpersoner:

Heidi Koxvig Hagebakken, kommunalsjef
mob: 934 29 162

Hjemmeside: www.gjovik.kommune.no
Adresse: Kauffeldts plass 2815 Gjøvik

Fylke: Innlandet
Jobbtype: Fast / Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 30.03.2023
Tiltredelse: 15.08.2023
Arbeidssted: Rådhuset

Gjøvik kommune Helse og omsorg

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.
Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring.
Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

Annonse
Annonse