fbpx Sykepleier i 100% fast stilling med kr 60.000 i bonuslønn - ny utlysing | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier i 100% fast stilling med kr 60.000 i bonuslønn - ny utlysing

En av våre dyktige sykepleiere pensjonerer seg i løpet av våren og vi søker en dyktig og engasjert sykepleier som hennes etterfølger.

Stillingen er ved Nesseby helsesenter, sykeavdelingen i 100% fast stilling i to- eller tredelt turnus med jobb i gjennomsnitt hver 3. helg

Sykeavdelingen har 12 faste sykehjemsplasser, derav 4 i egen skjermet avdeling. I tillegg er det 1 akutt / KAD plass og 2 rehabilitering/korttidsplasser.

Vi er opptatt av å levere stabile og faglig gode tjenester til våre innbyggere, og søker etter dyktige medarbeidere. Det skal være trygt og godt å bo og leve i Unjàrgga / Nesseby i alle livsfaser.

Sykepleiere som blir tilsatt får en bonuslønn på kr 60 000,- i året. Bonuslønnen utbetales i desember, i redusert stilling reduseres bonuslønnen tilsvarende.

Kvalifikasjoner:

 • Til stillingen kreves norsk autorisasjon som sykepleier
 • Det er ønskelig at søker har videreutdanning innen aldring og eldreomsorg, evt. alderspsykiatri.

Ønskelig at hver enkelt kan ivareta følgende arbeidsoppgaver:

 • Medvirke til kvalitetssikring av tjenestetilbudet
 • Kunne samarbeide med pårørende og aktuelle samarbeidspartnere
 • Bidra aktivt til et konstruktivt samarbeid og et godt arbeidsmiljø
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Dersom du har kompetanse i samisk språk eller kultur vil det bli vektlagt ved ellers like kvalifikasjoner hos søkere
 • Gode datakunnskaper og evne til å lære nye systemer/programmer
 • Personlig egnethet vektlegges

 Hva vi kan tilby:

 • Dersom en ønsker å jobbe flere helger utover sine oppsatte turnushelger godtgjøres dette med
 • kr 2500,- pr helg
 • Ekstra årslønn på kr. 20 000,- for relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng
 • Nyutdannede sykepleiere tilbys lønn tilsvarende 10 års ansiennitet
 • Årsturnus med mulighet for individuell påvirkning
 • Fem kompensasjonsdager (ekstra fridager) ved å være i en årsturnus
 • En arbeidsplass der vi ser og tar vare på hverandre
 • God og individuelt tilpasset opplæring
 • Faglige og spennende utfordringer
 • Mulighet for faglig selvutvikling gjennom bl.a. e-læringskurs, veiledning og hospitering
 • Tillitsbasert og tilstedeværende ledelse
 • Godt arbeidsmiljø

For nærmere informasjon om stillingen

Om du er usikker på om du vil passe til denne stillingen, eller har spørsmål til stillingen,
kan du ta en prat med avdelingsleder
Jaana Kinnunen,
mobil 404 40 654.

eller kontakt konstituert virksomhetsleder for Bo og omsorg,
Thelma Bergheim,
telefon 40 44 06 41
eller e-post:
thelma.bergheim@nesseby.kommune.no

Kun søknader som er mottatt via søknadsportalen vil bli tatt til følge.
Tiltredelse: Etter avtale 
Lønns- og tilsettingsvilkår: Ansettelse skjer på de vilkår som kommer frem av gjeldende lov- og avtaleverk.

Annen info:

 • For alle stillingene kreves det godkjent politiattest jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attesten må framvises før tiltredelse
 • Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke kan tas til følge
 • Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.
 • Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må tas med til et eventuelt intervju.

Nesseby kommune har gratis boligtomter og gratis barnehageplasser fra høsten 2023.

Om arbeidsgiveren

Unjárga / Nesseby er en tospråklig sjøsamisk kommune som ligger innerst i
i Norges eneste østvendte fjord, Varangerfjorden i Øst-Finnmark.

Unjárga / Nesseby byr på: 

 • barnehageplasser til sterkt reduserte priser
 • todelt skoleløp samisk/norsk i nytt oppvekstsenter
 • gratis boligtomter
 • levende musikk- og revymiljø
 • levende duodjimiljø
 • stort engasjement i idrettslag og andre frivillige organisasjoner
   
 • enorme multemyrer
 • gode jakt- og fiskemuligheter
 • godt utbygd skuter- og skiløypenett
 • mange flotte perleturmål.
 • moderne museums siida
 • rikt fugle- og dyreliv og mye mer

Sektor: Offentlig
Sted: Nyborg, 9840 Varangerbotn
Bransje: Helse og omsorg
Stillingsfunksjon: Sykepleier

Annonse
Annonse