fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus HF

Om stillingene

1 fast 100% stilling / 1 vikariat 100% stilling 

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for innbyggerne i Oslo. Avdelingen består av 7 seksjoner og har et variert behandlingstilbud (akuttmottak, poliklinikk, avgiftning og døgnbehandling). I tillegg har avdelingen omfattende koordineringsansvar overfor de private institusjonene og er en sentral faglig rådgiver i Helse Sør-Øst. Nasjonal kompetansetjeneste TSB er en del av avdelingen, som også er engasjert i forskning og fagutvikling i samarbeid med flere kompetansemiljøer.

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling, voksen holder til på Ullevål sykehus. Vi har ansvar for døgnbehandling av voksne rusmiddelavhengige pasienter, og tilbyr et differensiert og tverrfaglig behandlingstilbud. Seksjonen er bemannet med leger, sykepleiere, vernepleiere, psykologer, sosionomer og annet helse- og sosialfaglig personell. Seksjonen består av to behandlingsenheter.

Vi har ledig 1 fast 100% stilling for sykepleier, og 1 vikariat 100% stilling frem til 31.12.2023, med mulighet for forlengelse, ved Behandlingsenhet 2. 

Stillingene har 2-delt turnus, og arbeid hver 3. helg p.t.

Behandlingsenhet 2 har 13 døgnplasser, i tillegg til 2 plasser som er forbeholdt pasienter med opphold etter HOL §§ 10-2, 10-4 (tvang). Vi arbeider etter anerkjente metoder og bruker kognitiv atferdsterapi og motiverende intervju som standardmetoder. Vi har fokus på ernæring, og bruker fysisk aktivitet som en del av behandlingen. For mer informasjon, ta gjerne kontakt.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel: Sykepleier
Stillinger: 2
Stillingsprosent: 100

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta det sykepleiefaglige ansvar og oppgaver i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Benytte anerkjente metoder i vurdering, utredning og behandling av pasienter og pårørende
 • Assistere og koordinere medisinsk og annen helsefaglig behandlingsvirksomhet, herunder medikamenthåndtering

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Miljøterapeutisk kompetanse
 • Ønskelig med erfaring fra rusbehandling eller psykisk helsevern
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter er viktig

Personlige egenskaper

 • Engasjement for pasientgruppen
 • Høye faglige standarder
 • Interesse for fysisk aktivitet og ernæring i et rehabiliterende perspektiv er noe vi verdsetter 
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et vitalt og engasjert tverrfaglig miljø
 • Veiledning
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring

Kontaktinformasjon

Marianne Austin Fauske
Enhetsleder
Telefon 23 02 08 06

Adresse: Kirkeveien 166, 0455 Oslo, Norge
Åpne veibeskrivelse (i ny fane)

Om arbeidsgiveren

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Annonse
Annonse