fbpx Sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier

LHM MEDISIN 11, Sykehuset Innlandet HF

Om stillingen

Vi trenger deg som vår nye kollega :-)
Medisin 11 er en allsidig medisinsk sengepost med fagområdene hjerte, lunge, nyre og gastro i tillegg til forsterket enhet. Vi har nå ledige sykepleierstillinger. og trenger deg som kollega.
I vår avdeling er vi opptatt av tverrfaglig samarbeid og fagutvikling, og vi trenger deg som er opptatt av kvalitet og har et brennende engasjement for god pasientbehandling. Her vil du bli en del av et arbeidsmiljø som samarbeider godt og som er opptatt av å gjøre hverandre gode. Hos oss vil du få god opplæring og vi oppfordrer både nyutdannede og erfarne sykepleiere å søke.

Medisin 11 er en studenttett post der vi har studentdrevne uker på slutten av hver praksisperiode. 

Vi tilbyr mulighet for hospitering for dere som er nysgjerrig på å jobbe hos oss.

Høres dette spennende ut? - send inn en søknad, bli med på laget og få mulighet til fagutvikling i et supert arbeidsmiljø!

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel: Sykepleier
Stillinger: 2
Stillingsprosent: 100

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for sykepleiefaglige observasjoner, tiltak og oppfølging av pasienter innenfor våre fagområder.
 • Bidra til å sikre forsvarlig pleie- og omsorgstjenester og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk.
 • Ha ansvar for legemiddelhåndtering, samstemming og legemiddelgjennomganger.
 • Veiledningsansvar for medarbeidere og studenter.
 • Samarbeide tverrfaglig.
 • Stillingene innebærer tredelt turnus med arbeid hver 3. helg

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier med norsk autorisasjon.
 • Ønskelig med relevant erfaring innenfor våre fagområder.
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Er ansvarsbevisst.
 • Har evne til å jobbe selvstendig, samt være en god lagspiller.
 • Har gode kommunikasjonsevner.
 • Bidrar til et positivt arbeidsmiljø.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Fagfokus hver onsdag.
 • Undervisningsdager i turnus hver 12.uke.
 • Det er mulighet for videreutdanning innenfor våre fagområder. 
 • Stort fokus på tverrfaglig arbeid og et inkluderende og tverrfaglig miljø
 • Tredelt turnus med arbeidshelg i snitt hver 3. helg (eventuelt fleksible arbeidstidsordninger.
 • Mulighet for overgangsbolig.
 • Mulighet for mange aktiviteter og medlemsfordeler gjennom et aktivt bedriftsidrettslag SI aktiv
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger og lån- og forsikringsvilkår i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Cecilie Martinsen Herberg
Avdelingssykepleier
Telefon 99 00 22 40

Adresse: Anders Sandvigs gate 17, 2609 Lillehammer, Norge
Åpne veibeskrivelse (i ny fane)

Om arbeidsgiveren

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Gjøvik-Lillehammer er to allsidige akuttsykehus med ca 2260 ansatte. Lokasjon Gjøvik består av avdelinger innenfor akuttmedisin, gyn/føde/barsel, indremedisin, onkologi m/stråleenhet, ØNH m/søvnseksjon og hørselssentral, kirurgi, og bildediagnostikk. Lokasjon Lillehammer består av avdelinger innenfor indremedisin, kirurgi, akuttmedisin, nevrologi, barne- og ungdomsavdeling, kvinneklinikk og bildediagnostikk. I tillegg tilbyr divisjonen helsetjenester ved lokalmedisinsk senter.

Annonse
Annonse