fbpx Redaktør i VAR Healthcare – psykisk helse og rus / avhengighet | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Redaktør i VAR Healthcare – psykisk helse og rus / avhengighet

Bli en del av vårt sterke team, og bidra til videreutvikling av vår prosedyre- og kunnskapsbase som redaktør i VAR Healthcare

VAR Healthcare (tidligere PPS), ble etablert i 2001 og er pioneren innen feltet. VAR er pålitelig og leverer et unikt, helhetlig, tidsriktig system med høy kvalitet som gir støtte til livslang læring og gode beslutninger i praksis. Kombinasjonen av et høykompetent team som bidrar til faglig høy kvalitet, vektlegging av praktisk anvendbarhet og tidsriktig digital løsning, har gitt VAR stor utbredelse og suksess. Vår ambisjon er å fortsette å bidra til fagutvikling og kunnskapsbasert praksis i et helsevesen i stadig endring, nasjonalt og internasjonalt.

Nå er vi i gang med å utvikle helt nytt og unikt innhold innen fagfeltet psykisk helse og rus / avhengighet. Vi søker en redaktør som kan være med å styrke redaksjonen på dette viktige området.

Som redaktør vil du bli en del vårt sterke internasjonale team som sammen arbeider for å sikre kvalitet på helsetjenesten. Arbeidet omfatter både nyutvikling og oppdatering av digitalt innhold, inkludert samarbeid med spesialisert forskningsbibliotekar, fagredaktører for andre språkversjoner og kliniske fageksperter fra inn og utland.

Stillingene er lokalisert i Oslo og rapporterer til redaksjonssjefen i VAR Healthcare.

Vi søker deg som

 • har en sterk faglig stemme og ønsker å bidra til kunnskapsbasert praksis
 • har klinisk erfaring fra psykisk helsevern og/eller rusomsorgen
 • vil være med å tenke nytt om bruk av digitale løsninger i arbeidet for kvalitet i helsetjenesten
 • har sykepleiefaglig mastergrad eller tilsvarende
 • er nøyaktig, strukturert og selvstendig
 • har god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og behersker engelsk godt

Hva tilbyr vi?

 • en fremtidsrettet arbeidsplass som rekrutterer og beholder medarbeidere med høy kompetanse, motivasjon og stolthet overfor egen profesjon
 • et svært godt arbeidsmiljø
 • et innovativt fagmiljø med internasjonalt nettverk og høye ambisjoner
 • interessante arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom fag, kunnskapsformidling og teknologi
 • samarbeid med spesialister innen fag- og prosedyreutvikling
 • gode velferdstilbud

Bli med oss å videreutvikle en tjeneste og et verktøy som bidrar til profesjonalitet og pasientsikkerhet i utdanning og praksis. 

Vi ønsker oss et større mangfold i organisasjonen, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke.

Har du spørsmål til stillingen?

Ta gjerne kontakt med
Live Korsvold, redaksjonssjef.
E-mail
Tlf 926 35 329

Cappelen Damm

Cappelen Damm-konsernet utvikler, formidler, distribuerer og selger kunnskap, kultur og leseopplevelser til voksne og barn. I konsernet inngår forlaget Cappelen Damm, VAR Healthcare og distribusjonsselskapet Sentraldistribusjon AS.
 

VAR Healthcare

VAR Healthcare er en avdeling i Cappelen Damm Undervisning, med hovedkontor sentralt plassert i Akersgata i Oslo og filial i København og Hamburg. Avdelingen har 24 ansatte, og er i sterk vekst. Vår digitale prosedyre- og kunnskapsbase er i utstrakt bruk i utdanning og klinisk praksis i Norge og Danmark, og på god vei inn i tyskspråklige land. Flere land står òg for døren.

Cappelen Damm AS er Norges største forlag, med utgivelsesprogram som omfatter lærebøker og digitale læremidler for grunn-, videregående- og høyere utdanning og profesjon, fagbøker, skjønn- og generell litteratur, verk og kart.

Annonse
Annonse