fbpx Ledig stilling som doktorgradstipendiat for sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Ledig stilling som doktorgradstipendiat for sykepleier

Forsknings- og innovasjonsdiv, Akershus universitetssykehus HF

Om stillingen

Cardiovascular Research Group på Akershus universitetssykehus har en ledig PhD-stilling for sykepleier finansiert av prosjektmidler, inkludert Interne forskningsmidler fra Akershus universitetssykehus. Cardiovascular Research Group er en internasjonalt anerkjent forskergruppe innen hjerteforskning, som nylig ble tildelt et K. G. Jebsen-senter for hjertemarkører. Du kan lese om gruppen her: https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/grupper/kardiovaskular-crg/

Stillingen skal besettes for 3 år, og er en rekrutteringsstilling beregnet på personer som ønsker å kvalifisere seg til en videre karriere innen forskning.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 03.05.2023

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HF

Sted: Nordbyhagen
Stillingstittel: Doktorgradsstipendiat for sykepleier
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Engasjement
Stillingsprosent: 100

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil være knyttet mot klinisk hjerteforskning der vi vil gjennomføre en randomisert klinisk studie for å studere ulike strategier for intervensjon hos pasienter med høy risiko for kronisk koronarsykdom. Stipendiaten vil få en nøkkelrolle i den pragmatiske studien Akershus Cardiac Examination (ACE) 5 Study der vi vil randomisere pasienter til to ulike strategier for behandling og oppfølging. Pasientene som randomiseres til oppfølging på sykehus vil følges av et team med sykepleier og lege stipendiater der målet er å redusere risikofaktorer for koronarsykdom (eksempelvis røykeslutt, reduksjon av LDL-nivå, blodtrykk og HbA1c) i løpet av 1 år. Stipendiatene vil bruke data fra baseline-undersøkelsene og oppfølgingsundersøkelsene etter 1 år for å vurdere forskjeller mellom gruppene.

For å lykkes i stillingen må kandidaten ha motivasjon og evne til å gjennomføre alle deler av forskningsprosjektet, og det er avgjørende at man har erfaring og dokumentert kompetanse fra klinisk virksomhet. For å være kvalifisert til stillingen må du være sykepleier og ha mastergrad der du tilfredsstiller kravene til opptak på PhD-programmet ved Universitetet i Oslo/OsloMet, der karakteren på mastergradsoppgaven minimum må være B og gjennomsnittskarakter på mastergraden minimum er B. Kandidaten må delta på doktorgradsprogrammet og er forventet å fullføre PhD på normert tid.

Det er planlagt studieinklusjon ved flere deler av Akershus universitetssykehus og kandidaten må forvente arbeid på steder som Nordbyhagen, Kongsvinger, Gardermoen og Ski. Prosjektet vil også samarbeide med svenske forskere og kortere opphold i Sverige kan bli aktuelt.  

Vi søker en engasjert sykepleier med kapasitet til å utføre varierte arbeidsoppgaver. Evne til selvstendig arbeid, gjennomføringsevne og fleksibilitet er en forutsetning. Gode samarbeidsevner og nøyaktighet vil også bli tillagt stor vekt. Tidligere erfaring med klinisk forskning vil være positivt, men vi oppfordrer også andre til å søke. Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet, lykkes i stillingen og senere kunne etablere en akademisk karriere.

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier med fullført mastergrad
 • Erfaring fra klinisk arbeid
 • Tilfredsstille karakterkrav for å søke opptak ved PhD-programmet ved Universitetet i Oslo/OsloMet
 • Gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Utdanningsretning

Sykepleier. Fullført mastergrad.

Utdanningsnivå 

Høyskole/Universitet 

Personlige egenskaper

 • Du er selvstendig og evner å planlegge, koordinere og følge opp
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har høy arbeidskapasitet og er nøyaktig
 • Du har evne til å oppsøke oppgaver og vilje til å påta deg ansvar
 • Du har høy motivasjon, engasjement og arbeidsglede
 • Søkerens personlige og akademiske egenskaper/forutsetninger for å gjennomføre prosjektet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø med bred kompetanse og stort faglig engasjement
 • Personen som blir ansatt vil få opplæring i arbeidsoppgaver og samarbeide tett med vitenskapelig og teknisk ansatte i vårt forskningsnettverk
 • Tverrfaglig veiledningsgruppe og samarbeid med andre stipendiater
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og mulighet til å påvirke utviklingen ved et universitetssykehus 
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet 
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud 
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass 
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser og kort reisevei fra Oslo  

Søker bes legge ved

 • CV med eventuell publikasjonsliste
 • Kopi av vitnemål og relevante attester

Kontaktinformasjon 

Ved spørsmål, kontakt:

Ane Stenset - Sykepleier
ane.stenset@ahus.no
+47 416 30 211 eller

Nina Viksløkken Ødegård - Rådgiver
node@ahus.no
+47 915 91 613

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Alle må søke elektronisk.  
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Adresse: Sykehusveien 25, 1474 Nordbyhagen, Norge
Åpne veibeskrivelse (i ny fane)

Om arbeidsgiveren

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.
Vi har et raskt voksende forskningsmiljø på et høyt internasjonalt nivå som understøtter utviklingen av prioriterte medisinske og helsefaglige satsningsområder. Det er god tilgang til forskningsstøtte bl.a. innen forskningsadministrasjon, bibliotek, statistikk, kliniske studier, biobank, personvern og innovasjon. Forskningen skjer i nært samarbeid med Universitetet i Oslo, som har bygget opp et bredt utrustet forskningslaboratorium (EpiGen).

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Annonse
Annonse