fbpx Har du gode samarbeidsevner og ønsker å jobbe i et effektivt akuttmottak? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Har du gode samarbeidsevner og ønsker å jobbe i et effektivt akuttmottak?

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet. Vi er nå på utkikk etter nye kollegaer til Medisinsk akuttmottak- og observasjonspost.

Vi har ledige faste helgevakter og ekstravaktstillinger.
Vi søker derfor etter effektive og faglige engasjerte sykepleiere / spesialsykepleiere.

Om arbeidsgiver:

Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 200 000 innbyggere sentralt i Oslo og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.

Arbeidsoppgaver:

 • Mottak og oppfølging av våre pasienter og deres pårørende
 • Klinisk arbeid og bidra til god pasientflyt innad i sykehuset
 • Gode samarbeidsevner da du vil samarbeide tett med andre yrkesgrupper
 • Sykepleier i akuttmottaket inngår i sykehusets øyeblikkelig-hjelp team, og veksler på å jobbe i akuttmottaket og på observasjonsposten
 • Stillingene er turnusstilling i tredelt turnus med arbeid hver tredje helg

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig med gode evner til samarbeid med flere yrkesgrupper i krevende situasjoner
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Faglig engasjement og genuin interesse for akuttmedisin
 • Du må være fleksibel, kunne håndtere stress og ha godt overblikk
 • Positiv innstilling og bidrar til å opprettholde vårt gode og inkluderende arbeidsmiljø
 • Pliktoppfyllende

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier og det er ønskelig at du har 2 års erfaring fra sykehus - gjerne fra akuttmottak eller legevakt
 • Videreutdanning innen akuttsykepleie, anestesi, intensiv eller andre relevante videreutdanninger er en fordel, men ikke et krav
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og at du er god på å prioritere arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et åpent, raust og godt arbeidsmiljø
 • Respekt for pasienter og kollegaer står høyt
 • Spennende faglige utfordringer
 • Erfarne og dyktige kollegaer, og det er gode muligheter for faglig utvikling
 • Engasjert lederteam
 • Lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP
 • Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Det vil bli gitt individuelt tilpasset opplæringsprogram for stillingen

Kontaktperson:

Cathrine Kristoffersen
Tlf: 416 22 435

Avdeling: Medisinsk akuttmottak og observasjonspost
Tiltredelse: Etter avtale

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi, samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no

På Lovisenberg verdsetter vi mangfold og inkludering. Som sykehus for Oslos sentrumsbydeler møter vi mangfoldet i befolkningen hver dag. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til samarbeid og forståelse. Vi håper du vil bli en av oss!

Annonse
Annonse