fbpx Er du vår nye fagsykepleier med videreutdanning innen rus / psykiatri? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Er du vår nye fagsykepleier med videreutdanning innen rus / psykiatri?

Stovnerskoghjemmet, Oslo kommune, Sykehjemsetaten

Om stillingen

Stovnerskoghjemmet er et moderne sykehjem på Høybråten med umiddelbar nærhet til togstasjon og kort avstand til buss. Sykehjemmet er helkommunalt og er en del av Sykehjemsetaten portefølje. Stovnerskoghjemmet drifter totalt 148 plasser fordelt på 6 avdelinger hvor 4 er forbeholdt somatiske plasser. I tillegg har sykehjemmet også spesialenhet innen demens/forsterket demens, samt spesialenhet for rus. Sistnevnte avdeling drifter 16 langtidsplasser og 7 korttidsplasser for beboere med rusavhengighet-primært alkohol. Avdelingen tilbyr plasser til alle bydeler i Oslo.

Sykehjemmet har en meget god fagdekning og tilnærmet 100% dekning i alle fagstillinger. Institusjonen har et sterkt og godt arbeidsmiljø som er med på å fremme tverrfaglig samarbeid som igjen gir gode faglige tjenester til våre beboere. Rusavdelingen har egen stilling for fagsykepleier som har delegert ansvar for å arbeide med fag- og kvalitetsutvikling i avdelingen.

Sykehjemmet har et godt tverrfaglig miljø bestående av leger, terapeuter og aktivitører/miljøterapi, samt egen kvalitetssjef som har det overordnete ansvar for fag- og kvalitet. Kvalitetssjef har faste møter med totalt 6 fagansvarlige sykepleiere som sammen skal ha fokus på kvalitetsutvikling.

Våre beboere skal oppleve god livskvalitet og meningsfulle hverdager, der "hva er viktig for deg prinsippet" og "hver dag teller" gjennomsyrer vårt daglige arbeid. Sykehjemmet skal oppleves som et trygt sted for våre beboere og deres pårørende.

Vi søker etter en fagsykepleier ved rusavdelingen med totalt 23 plasser, korttid og langtidsplasser. Du jobber fortrinnsvis dagvakter i uken, samt regelmessig helgearbeid.

Vi søker etter en tydelig, nytenkende fagsykepleier med hjerte for og erfaring fra rus / psykiatri. Du har god gjennomføringsevne, gode kommunikasjons og samarbeidsferdigheter, har godt humør og er pådriver i endrings- og utviklingsarbeid i avdelingen. Du har god relasjonskompetanse , delegeringsforståelse og evne til å gi veiledning til egne kollegaer og på tvers av avdelingene.

Du står på til jobben er gjort og tar ansvar.

Stillingen innebærer for tiden 40% avsatt tid til kunnskapsbasert fagarbeid og noe administrative oppgaver. Prosentandelen kan endres etter behov. Resterende tid er knyttet til direkte klinisk arbeid og du vil da være en del av den ordinære driften.

Fagansvarlig sykepleier har et delegert fagansvar fra avdelingssykepleieren.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel: Fagsykepleier Stovnerskoghjemmet avd. 1a
Stillinger: 1
Stillingsprosent: 100

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene til fagansvarlig sykepleier består av:

 • Sørge for kunnskap og ferdigheter blant personalet i tråd med avdelingens behov.
 • Være pådriver i systematisk kompetanseheving internt på avdelingen.
 • Veiledning og opplæring av ansatte. 
 • Utarbeide handlingsplan i tråd med overordnet kompetanseplan i samarbeid med avdelingsleder.
 • Påse at handlingsplaner følges.
 • Internkontroll med tilhørende avvikshåndtering.
 • Ta initiativ, finne nye løsninger og bidra til økt tverrfaglig samarbeid .
 • Delta i fagmøter med de andre fagsykepleierne på sykehjemmet, videreformidle informasjon til avdelingssykepleier og avdelingens øvrig personell.
 • Superbruker i Gerica. Sikre at dokumentasjon er oppdatert. Ansvaret for å påse oppfølging av innkomne beskjeder vedrørende beboere. 
 • Påse oppfølgning av pårørende. ADL,IPLOS og TILTAKSPLAN oppdatering minimum hver 3.mnd. Påse at risikotavlen oppdateres ved alle endringer.
 • Pådriver for og ansvaret for implementering av nødvendige faglige oppdateringer samt kompetanseheving ved undervisning, veiledning og internopplæring av ansatte.
 • Sikre at nytilsatte, studenter, lærlinger og elever får nødvendig og systematisk opplæring og veiledning 
 • Direkte beboerrettet arbeid.
 • Bidra til et forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø i virksomheten (HMS).

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier med videreutdanning innen rus og eller psykiatri (60 studiepoeng). .
 • Du fokuserer på personsentrert omsorg i din utøvelse av sykepleien.
 • Du overholder helsepersonelloven og pasientrettighetsloven.
 • Må beherske digitale verktøy
 • Erfaring fra dokumentasjonssystemet Gerica er en fordel.
 • Erfaring fra liknende stilling er en fordel. 

Krav:

 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, tilsvarende Bergenstest nivå C1 
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Gyldig politiattest må fremlegges (ikke eldre enn 3 mnd.) Det er arbeidstakeren selv som må innhente politiattesten jf. Politiregisterloven §44. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før søkeren tiltrer

Personlige egenskaper

 • Du har faglig engasjement og er kunnskapsrik
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er blid og har godt humør.
 • Du ser muligheter og er løsningsorientert.
 • Du er strukturert og arbeider systematisk.
 • Du ønsker å dele av din kunnskap og bidrar til kompetanseheving blant ansatte i avdelingen.
 • Du har høy arbeidskapasitet og er dyktig til å prioritere.
 • Har evne til å jobbe både selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Kompetanseutvikling
 • Spennende, komplekse og varierende arbeidsoppgaver
 • Et dynamisk og innovativt arbeidsmiljø
 • Muligheter for å delta i ulike fagfora
 • Kort vei til togstasjon og buss.
 • Gratis parkering (pr. dags dato)
 • Gode lønns-, forsikrings-, og pensjonsforhold. Oslo Pensjonsforsikring på www.opf.no

Stillingen lønnes som spesialsykepleier fra Ltr. 32-46  i Oslo kommunes lønnsregulativ  (P.t. kr 516.400 - kr 659.700)

Elektroniske søknader med alle attester og vitnemål må leveres via rekrutteringsportalen WebCruiter (bruk lenke i annonsen)

Kontaktinformasjon

Sigrun Peymann
Avdelingssykepleier
Telefon: 23 43 32 74

Adresse: Norge
Åpne veibeskrivelse

Om arbeidsgiveren

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?

Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 10000 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget.

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vaksinasjonsstatus mot Covid-19 og sesonginfluensa vil kunne bli tillagt avgjørende vekt i arbeidsgivers helhetsvurdering av kandidatenes personlige egnethet. Aktuelle kandidater vil bli spurt om vaksinasjonsstatus. Kandidatene er ikke pliktig å besvare arbeidsgivers spørsmål. Kandidater som ikke vil oppgi vaksinasjonsstatus vil bli ansett som uvaksinerte.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Annonse
Annonse