fbpx Sykepleier / spesialutdannet sykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier / spesialutdannet sykepleier

Enhet for spesialisert rehabilitering og Bemanningsenheten, Kristiansand

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) består av Enhet for spesialisert rehabilitering (ESR) og Enhet for fysikalsk medisin og forebygging (EFF). Avdelingen har aktivitet på Lund/Kongsgård. Rehabiliteringsenheten (ESR) er en spennende enhet som tilbyr døgnbasert spesialisert rehabilitering i hovedsak til pasienter som har fått hjerneskade, slag, benamputasjon, multitraume. Enheten har 22 senger.

Ved Enhet for spesialisert rehabilitering har vi nå ledige sykepleiestillinger, da to sykepleiere går av med pensjon og en flytter fra byen.

Vi har derfor ledig:

 • 2 x 100% fast stilling fra mai/ juni 2023. Evt. etter avtale.

Arbeid p.t. 2-delt turnus med arbeid for tiden 3. hver helg og 2 ekstra helger i året.   

I tillegg er det ledig:

 • 1 x 100% fast stilling i kombinasjon mellom ESR og Bemanningsenheten. 

Kombinasjonsstillingen er delt p.t. med 50% i ESR og 50% i Bemanningsenheten. Arbeid p.t. 2-delt turnus i ESR, og 3- delt i bemanningsenhet. Arbeid for tiden 3. hver helg og 2 ekstra helger i året.

Bemanningsenheten er en tverrgående enhet mellom Kristiansand og Arendal som har ansatt ca. 65 sykepleiere/ helsefagarbeidere, som jobber på en enhet (moderpost) og kombinerer dette med arbeid på flere enheter, eller hele stillingen i Bemanningsenheten. Enheten har ansatt 5 koordinatorer som håndterer bestillingen av ledige vakter fra enhetene, og booker ut egne ansatte, og timelønnede vikarer. Vi har også en fagsykepleier som følger opp de ansatte faglig.  

Dersom intern ansettelse vil andre stillinger kunne bli ledig.

Nye søkere må fremlegge politiattest.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleie til pasienter med behov for spesialisert rehabilitering
 • Arbeide i tverrfaglig team med mange yrkesgrupper

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Du må gjerne ha videreutdanning i rehabilitering, evt.nevro, master i helsevitenskap eller annen relevant videreutdanning, men det er ikke et krav
 • Gjerne sykepleier med erfaring, helst fra spesialisert rehabilitering

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst og strukturert
 • God teamarbeider men også ha evne til å jobbe selvstendig
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Positiv  
 • Må kunne trives i et aktivt og travelt miljø 

Vi tilbyr

 • Opplæring tilpasset tidligere erfaringer
 • Internundervisning/fagdager
 • Gode muligheter for kurs/ evt videreutdanning i tråd med enhetens behov
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • P.t. kalenderplan
 • God sykepleiedekning

Kontaktinformasjon

Linda Somdal
Enhetsleder
38 14 93 27

Adresse: Bispegra 40, 4632 Kristiansand, Norge
Åpne veibeskrivelse

- Trygghet når du trenger det mest

Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Annonse
Annonse