fbpx Sykepleier - Avrusning Tromsø | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier - Avrusning Tromsø

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Rusavdelingen består av to seksjoner, Narvik og Tromsø, der Russeksjon Tromsø har avdelingene Rusbehandling Restart, Rusbehandling Ung, Ruspoliklinikken samt Avrusning.

Avrusning Tromsø ligger lokalisert i Åsgårdvegen på Tromsøya, og er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge sitt tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling av rus- og avhengighetslidelser (TSB).

Avrusningsenheten har 10 sengeplasser. Av disse er fire av plassene forbeholdt pasienter som legges inn akutt. Vi gir tilbud om individuelt tilrettelagt avrusning, abstinensbehandling, skjerming, stabilisering, oppstartsbehandling i forbindelse med LAR og medikamentbytte, i tillegg til kortere vurderingsopphold. Vi tar imot pasienter til frivillig innleggelse, og som regel har et behandlingsopphold en varighet på 1 - 2 uker. I tillegg ivaretar vi pasienter innlagt etter tvangsparagrafene i Helse- og omsorgstjenestelov §10-2, §10-3, §10-4 og straffegjennomføringsloven §12..

Vi har behov for flere i vårt team, og har nå ledige stilling som sykepleier.

 • 100 % stilling i tredelt turnus, med arbeid hver tredje helg
 • 50 % stilling i tredelt turnus, med arbeid hver tredje helg
 • 100% stilling med arbeidstid i henhold til enhver tids gjeldende arbeidsplan, for tiden i all hovedsak på natt, arbeid hver tredje helg
Arbeidsoppgaver
 • Ta imot og følge opp pasienter som blir innlagt etter avtale eller akutt
 • Ivareta pasienter med alvorlig abstinensproblematikk
 • Ha medisinfaglig ansvar sammen med lege
 • Være ansvarlig for å utføre medisinske tiltak slik som dosering og administrering av medikamenter, samt registrering av abstinens ved hjelp av utmåling av score på skjema, i tillegg til klinisk observasjon
 • Jobbe i tverrfaglig team rundt pasient, og ha samarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørende.
 • Studentveiledning 
Kvalifikasjoner
 • Godkjent autorisasjon som sykepleier
 • Kjennskap til samisk språk og kultur er ønskelig
 • Må beherske norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon
Personlige egenskaper
 • Ha evne til, og trives med, å jobbe selvstendig og i team
 • Beherske uforutsigbarhet og kunne ta ting på sparket
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Interessert i faglige utfordringer

Personlig egnethet for stillingen vektlegges høyt.

Vi tilbyr
 • Jobb på en fantastisk fin arbeidsplass. Her er ingen arbeidsdager lik, ofte er det full fart, av og til er det ikke det, alltid er det meningsfylt
 • Individuell opplæring, varierte og spennende arbeidsoppgaver i et godt læringsmiljø, samt et inkluderende, løsningsorientert og humørfylt arbeidsmiljø.
 • Kalenderplan - tredelt turnus
 • Internundervisning, personalmøter og helsemøter tilrettelagt i turnus
 • Spennende, utfordrende og inspirerende arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet fagfelt
 • Tilrettelegging for videre- og etterutdanning

Tromsø er Nord-Norges hovedstad og porten til Ishavet. Byen med snart 80.000 innbyggere er også kjent som "Nordens Paris". Her kan du leve en hektisk hverdag med opplevelser for enhver smak, eller finne roen i koselige omgivelser.

Gode grunner til å velge Tromsø:

 • Vakker og vill natur ved inngangen til Arktis med uendelige aktivitetsmuligheter, midnattssol og nordlyshimmel - Visit Tromsø : www.visittromso.no
 • Fjellheisen, Ishavskatedralen, museer og akvarier - Polaria, Polarmuseet
 • Et pulserende kafé- og uteliv
 • Film- og musikkfestivaler- TIFF, Buktafestivalen, Nordlysfestivalen, Rakettnatt
 • Gode flyforbindelser innenlands og direkteruter til eksempelvis Stockholm, København, Frankfurt og London
 • Skiløyper og sykkelstier - du kan benytte ski eller sykkel til/fra arbeidssted
 • Alpinanlegg og badeland for små og store
 • Toppidrett, breddeidrett og mosjonsidrett - Tromsø Golfklubb
 • UiT, Norges arktiske universitet med mange utdanningsmuligheter
 • UNN disponerer velferdshytter i Troms og omegn og har bedriftsidrett

Åsgårdvegen 40, 9016 Tromsø
 Åpne veibeskrivelse
 

Kontaktinformasjon

Vibeke Waage Nybakken
Leder/fagleder
77626024
vibeke.waage.nybakken@unn.no

Malinée Andersson
Fagutvikler
77627573
malinee.andersson@unn.no

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon «Med pasienten – for pasienten» gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen. Les mer om oss på unn.no.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Annonse
Annonse